Om Strømbergs

Om Strømbergs – Vi har fokus på løsninger som positivt påvirker sirkulær økonomi. Produkter med høy kvalitet har lengre levetid og gir en lavere belastning på miljøet.

Vi tilbyr produkter med høy kvalitet som gir lang levetid, samt kan gjenbrukes og resirkuleres.

Vår historie
Visjon og verdier
Kvalitetssystem

ANSATTE


Svein Strømberg Daglig leder

Michael Fr. Strømberg


Michael Fr. Strømberg Salgssjef kildesortering

Tor


Tor Andre Vikki Teknisk sjef

Pål Brynhildsen


Pål Brynhildsen Prosjektleder

Henning Gravdal


Henning Gravdal Key Account Manager

Terje Haugen


Terje Haugen Produktansvarlig materialhåndtering


Charlotte Schei Kundeansvarlig

Kristoffer Kvendseth


Kristoffer Kvendseth Elektroingeniør

Hallvor Strømberg


Halvor K. Strømberg Sivilingeniør

Sissel Johansen


Sissel Johansen Kontorleder

Elisabeth Valla


Elisabeth Valla Controller/Innkjøper

Robert Tharaldsen


Robert Taraldsen Lagermedarbeider

Frida Holm-Nielsen


Frida Holm-Nielsen Markedsfører

SAMFUNN

Uten frivillighet stopper Norge. Vi mener det er viktig å være deltakende i sitt lokalmiljø og støtter derfor en del aktiviteter. I tillegg er vi også deltakende i lokale sponsorater

  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo

MILJØPOLITIKK

Selskapet har en bevisst holdning til miljøet. Produktprogrammet gjenspeiler løsninger som reduserer avfallsmengdene og forenkler kildesorteringen.
Vi ønsker alltid å forbedre vårt arbeid med miljø. Ta kontakt med oss om du har innspill og tanker på hva vi kan gjøre bedre.

Logo

Miljøfyrtårn

Vi har vært sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift siden 2004.
Årlig miljørapport er tilgjengelig på forespørsel.
Send oss gjerne innspill til forbedringer til office@strombergs.no

Nasjonalt sertifikatnummer 680

Logo

Grønt punkt

Vi er medlem og kontrollmedlem av Grønt Punkt, som er næringslivets avtale med Miljøverdepartementet for å sikre innsamling av emballasje.

Medlemsnummer 39391

Logo

Norsirk

Vi er medlem i Norsirk og oppfyller dermed vårt produsentansvar for batterier og EE - produkter.

Logo

Svanemerket

Det stilles krav til våre produsenter om gode systemer for bl.a. gjenvinning og resirkulering i forbindelse med produksjonen. I tillegg er et av våre hovedprodukter Svanemerket (KompostBjørn).

Lisensnummer 219 013