Om Strømbergs

Om Strømbergs – Vi har fokus på løsninger som positivt påvirker sirkulær økonomi. Produkter med høy kvalitet har lengre levetid og gir en lavere belastning på miljøet.

Vi tilbyr produkter med høy kvalitet som gir lang levetid, samt kan gjenbrukes og resirkuleres.

Vår historie
Visjon og verdier
Kvalitetssystem

ANSATTE

Svein H. Strømberg Daglig leder

En av grunnleggerne i 1996. Mer enn 20 års erfaring innenfor materialhåndtering og kildesortering. Leder selskapet og er involvert i daglig kunde, prosjekt og markedsarbeid

Michael Fr. Strømberg Salgssjef kildesortering

Har arbeidet i selskapet siden 1999 med spesielt fokus på moderne kildesorteringsløsninger i bedriftsmarked og offentlig sektor.

Tor Andre Vikki Teknisk sjef

Tor er ansvarlig for tekniske løsninger og utvikling i selskapet. Han har lang erfaring innenfor praktisk arbeid med bl.a. nedgravde avfallsløsninger.

Pål Brynhildsen Prosjektleder

Pål er prosjektleder for kildesorteringsløsninger med fokus på nedgravde avfallssystemer. Han er blant bransjens mest erfarne innenfor dette området og har betydelig teknisk kompetanse innenfor både produkt- og elektronikk.

Henning Gravdal Key Account Manager

Henning har arbeidet i Strømbergs Plast siden sommeren 2015. Han har hovedfokus på avfallsbrønner og fremtidsrettede kildesorteringsløsninger

Terje Haugen Produktansvarlig materialhåndtering

Ansatt i mars 2017. Terje har erfaring fra logistikk/lagerstyring, og har fokus på materialhåndteringsproduktene

Charlotte Schei Kundeansvarlig

Ansatt i februar 2020. Charlotte har lang erfaring fra dagligvarebransjen og næringsmiddelindustrien. Hun jobber som kundeansvarlig innenfor materialhåndtering.

Kristoffer Kvendseth Elektroingeniør

Kristoffer er utdannet elektroingienør fra NTNU. Hans primæroppgaver er å lede prosjekter samt gi kunder support innenfor elektronisk adgangskontroll, nivåmåling, ruteoptimalisering og containeradministrasjon.

Halvor K. Strømberg Sivilingeniør

Jobber primært med produktutvikling og kundesupport innenfor digitaliserte avfallsløsninger. Han har bachelor i fornybar energi, ingeniørfag (UiA) og Master i industriell økonomi og teknologiledelse (UiA)

Sissel Johansen Kontorleder

Har administrativt kontoransvar. Forestår fakturering, regnskap og kundeservice. Ansatt fra høsten 2004.

Elisabeth Valla Controller/Innkjøper

Ansvar for logistikk, innkjøp og import fra våre utenlandske partnere. Elisabeth har vært ansatt siden våren 2015

Robert Taraldsen Lagermedarbeider

Håndterer vareflyt inn og ut av vårt lager. Robert har arbeidet i virksomheten siden 2012

Frida Holm-Nielsen

Frida Holm-Nielsen Markedsfører

Jobber med markedsføring og markedsaktiviteter. Frida har lang erfaring i grafisk bransje og er ansatt siden mars 2022.

SAMFUNN

Uten frivillighet stopper Norge. Vi mener det er viktig å være deltakende i sitt lokalmiljø og støtter derfor en del aktiviteter. I tillegg er vi også deltakende i lokale sponsorater

  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo

MILJØPOLITIKK

Selskapet har en bevisst holdning til miljøet. Produktprogrammet gjenspeiler løsninger som reduserer avfallsmengdene og forenkler kildesorteringen.

Logo

Miljøfyrtårn

I 2004 ble Strømbergs Plast AS Miljøfyrtårn-sertifisert. Gjennom sertifiseringsprosessen ble bl.a. rutiner og systemer for avfallshåndtering internt forbedret. Etter flytting av virksomheten til Rælingen ble selskapet kommunens første Miljøfyrtårnbedrift. Årlig miljørapport er tilgjengelig på forespørsel.

Nasjonalt sertifikatnummer 680

Logo

Grønt punkt

Vi er medlem og kontrollmedlem av Grønt Punkt, som er næringslivets avtale med Miljøverdepartementet for å sikre innsamling av emballasje.

Medlemsnummer 39391

Logo

El-sirk

Vi er medlem i returordningen for elektriske og elektroniske produkter. Dette er med på å sikre miljøriktig gjenvinning av slike produkter

Medlemsnummer 1000457

Logo

Svanemerket

Det stilles krav til våre produsenter om gode systemer for bl.a. gjenvinning og resirkulering i forbindelse med produksjonen. I tillegg er et av våre hovedprodukter Svanemerket (KompostBjørn).

Lisensnummer 219 013