Spørsmål og svar

Her gir vi deg en oversikt over våre svar på ofte stilte spørsmål. Derom du ikke finner svar på det du lurer på, er du velkommen til å sende oss en henvendelse.

Ta kontakt med oss

Bestilling, levering og pris

Plastkasser, paller og containere

 • Kan plastkasser, paller og containere bestilles i ulike farger?

  De fleste produktene i denne kategorien leveres i standardfarger nevnt på produktsidene. Ved levering av større serier, (omtrent 1-2000 kasser, omtrent 500 paller og omtrent 2-300 containere) kan egne farger velger.

 • Er materialene for plastproduktene matvaregodkjent?

  Plastprodukter produsert i jomfru-materiale (nytt), enten det er polyethylene eller polypropylene kan benyttes i direkte kontakt med matvarer. Dersom resirkulert materiale er benyttet kan matvarer ikke komme i direkte kontakt med produktet. Produkter som skal være i direkte kontakt med matvarer skal ha «glass- og gaffelmerke», eventuelt leveres med samsvarserklæring fra produsent.

 • Tåler plastproduktene kulde?

  Hvor godt plastprodukter tåler kulde beror på type plast som er benyttes i produksjon. Plastprodukter produsert i polyethylene tåler temperaturer ned til minus 40 grader Celsius. Er produksjonsmaterialet polypropylene, er det normalt ned til minus 20.

 • Hvilken vektbelastning tåler produktet?

  For de fleste av våre produkter står denne informasjonen under arkfanen spesifikasjoner eller teknisk informasjon. Kontakt oss direkte for anbefalinger. Vi trenger da informasjon om vekt som lastes, om det stables, hvor lenge, temperatur, samt for paller hvordan de håndteres og lagres (eventuelt i reol).

 • Kan plastkasser, paller og containere bestilles etter egne mål og spesifikasjoner?

  Produktene i kategorien produseres i støpeformer. Enkelte produkter kan ved små serier kappes, plast-sveises og eventuelt skjøtes for å gjøre dem kortere, lengre, lavere eller høyere. I store serier er det normalt å bygge nye formverktøyer (krever investeringer).

Kompostering

 • Hva er grunnen til skadedyr i kompostbingen?

  Årsak 1: Temperaturen er for lav.
  Tiltak: Tilsett næringsrikt avfall.

  Årsak 2: Massen er for fuktig.
  Tiltak: Tilsett Strø.

  Årsak 3: Kjøtt- og fiske avfall er en yndet eggleggingsplass for fluer.
  Tiltak: Grav slikt avfall ned i den gamle massen og dekk til med strø på toppen.

 • Hvilke skadedyr kan forekomme i kompostbingen?

  Fluer kan oppstå i bingen under riktige «klimatiske» forhold. Det skjer gjerne i en kombinasjon av det understående. Andre skadedyr som mus og rotter er under normale omstendigheter ikke aktuelle. Andre insekter trives heller ikke under høye temperaturer. Les mer om kompostering her.

 • Hvorfor blir ikke massen i kompostbingen varm?

  Årsak 1: For lite i beholderen.
  Tiltak: Fyll i mer, minimum 20-30 cm.

  Årsak 2: For lite næringsrikt avfall.
  Tiltak: Tilsett næringsrikt avfall.

  Årsak 3: Massen er for fuktig.
  Tiltak: Bland inn mer strø som tar opp overskuddfuktighet og lager struktur i massen.

  Årsak 4: Massen er for tørr.
  Tiltak: Vann forsiktig, 1 liter av gangen.

  Årsak 5: For stort varmetap fra bingen/streng kulde over lengre tid (eventuelt fryser).
  Tiltak: Forsøk å helle over et par liter med varmt vann. Alternativt kan man legge en flaske/ beholder med varmt vann i bingen. Utvendig tilleggsisolering med isolasjonsmatter er også mulig, men ansees for unødvendig.

  Les mer om kompostering her.

 • Hva gjør jeg når massen i kompostbingen lukter?

  Det kan være flere årsaker til at komposten lukter.

  Årsak 1: Mangel på oksygen i nedbrytningsprosessen, anaerobe prosesser overtar og lukter.
  Tiltak: Bland inn strø, slik at massen igjen får en porøs struktur.

  Årsak 2: Massen er for fuktig, lufting blir dårlig jfr. årsak 1.
  Tiltak: Bland inn strø for å ta opp overskuddsfuktighet.

  Årsak 3: Luftinntakene til bingen er tette.
  Tiltak: Sørg for å åpne luftinntaket.

  Les mer om kompostering her.

 • Hva gjør jeg når kompostmassen fryser?

  Dersom kompostmassen fryser kan man forsøke å helle over et par liter med varmt vann.  Alternativt kan man legge en flaske/beholder med varmt vann i bingen.  Utvendig tilleggsisolering med isolasjonsmatter er også mulig, men ansees for unødvendig. Les mer om hva kompostering er her.

 • Hvordan kan jeg regulere fuktinnholdet i kompostbingen?

  Fuktinnholdet kan du regulere ved mengden strø som tilsettes, eller ved vanning. 3-5 liter vann kan tilsettes dersom kompostoverflaten ser tørr ut når man skal legge i nytt avfall. Overskuddsvannet blir drenert ut av KompostBjørn, og fører ikke til «vannmetting». Vanning ved lave temperaturer bør skje med varmt vann fra springen. Les mer om kompostering her.

 • Hva er riktig fuktinnhold i en kompostbinge?

  En tommelfingerregel på riktig fuktinnhold er om man klemmer en liten dråpe vann ut av en neve med kompost. For mye fuktighet vil gi anaerobe forhold, og lukt/-flueproblemer og lav temperatur som følge. For lavt fuktinnhold fører til at komposten stopper opp. Denne tilstanden lukter ikke og vil ikke tiltrekke fluer i særlig grad. Les mer om kompostering her.

 • Hva er riktig temperatur i en kompostbinge?

  Temperaturen bestemmes av avfallstypen, næringsrikt eller fattig avfall. Normal driftstemperatur er 35-50 grader Celsius. Temperaturtopper på 70-71 grader forekommer etter mye næringsrikt avfall, og er også ønskelig utfra et hygieniseringssynspunkt. Bakterier og parasitter dør ved omtrent 70 grader ved en oppholdstid på 5 minutter. Les mer om kompostering her.

 • Hvordan regulerer jeg lufting i kompostbingen?

  I bunnen av KompostBjørnen er det en perforert aluminiumsplate. Denne erstatter kvistlag som ved tradisjonell bruk skal skape lufting av massen. I tillegg er det perforerte plastlister i hjørnene som sikrer god tilførsel av oksygen til massen. Øverst i beholderen er det en dreibar skive i plast. Ved å stille denne i åpen posisjon får man mer luftgjennomstrømning dersom dette kreves. Les mer om kompostering her.

 • Hvor ofte tømmer man en kompostbeholder?

  Tømmefrekvensen varierer imidlertid med belastningen og kan variere fra tømming en gang i året til tømming hver 3-4 måned. Les mer om kompostering her.

 • Hvor lang tid tar det å kompostere?

  Omdanningstiden er på 6-8 uker. Det man får ut er råkompost som vil si at materialet er omdannet, men det er fortsatt bakteriell aktivitet i massen. Etter 3-5 måneder med etterkompostering (i egen dunk eller i en haug på bakken) er komposten å anse for moden. Les mer om kompostering her.

 • Hvordan foregår etterkompostering?

  Etterkompostering kan foregå i egnet beholder (luftet), eller legges i en haug på bakken. Dersom det siste er aktuelt bør komposthaugen dekkes til med plast slik at næringsstoffene ikke blir vasket ut av regn. Man kan også blande råkompost sammen med hagekompost i egnet hagekomposteringsbinge. Les mer om kompostering her.

 • Når skal jeg røre om i kompostbingen?

  Omrøring skjer ved ilegg av ferskt avfall. Man rører bare i det øverste laget hver gang man tilsetter avfall, og kan med fordel stikke «hull» gjennom hele massen en gang i måneden. KompostBjørn kan leveres med rørstav.

 • Hvorfor må man blande inn strømateriale i komposten?

  Strømaterialet skal utgjøre omtrent 1/4 del av blandingen. Strø kan være tørket eller fuktig oppmalt granbark, kutterflis, spon, oppmalt kvist og hageavfall. Ved bruk av tørt strø kan komposten bli for tørr slik at prosessen går tregere.

  1. Strøet skal lage struktur i massen slik at luft kommer til i alle deler av bingen.
  2. Strøet tilfører prosessen karbon, som skal sikre riktig forhold mellom karbon og nitrogen.
  3. Strøet kan brukes til å regulere fuktighetsinnholdet i bingen. Det vil si til å ta opp overskuddvann dersom kompostmassen blir for fuktig. Dette er mindre aktuelt for KompostBjørn som på grunn av skrå bunn selv drenerer ut sigevann/overskuddvann.
 • Hva kan jeg ikke kompostere?

  Det er noen ting man ikke kan kompostere:

  • Bleier og bind
  • Aviser og papp (egne innsamlingsordninger)
  • Plast, isopor, skumplast etc.
  • Giftige stoffer, pesticider etc.
  • Olje‐ og løsemiddelholdige stoffer (dette er spesialavfall og har eget innsamlingssystem)
  • Støvsugerposer
  • Tekstiler
  • Sot og aske
 • Hvordan behandler jeg avfallet før jeg blander det i komposten?

  • Frukt og grønnsaker deles i mindre biter slik at bakteriene får «has» på maten.
  • Kjøtt- og fiskeavfall trenger litt mer strø enn normalt.
  • Alt nytt avfall som tilføres røres litt ned i kompostmassen som ligger i beholderen.
  • Spesielt skal man være påpasselig med å dekke over kjøtt- og fiskeavfall.
  • Ha på med tynt lag med strø på toppen.
 • Hva kan jeg kompostere?

  • Våtorganisk avfall
  • Matavfall
  • Tørkepapir, papirservietter, avispapir det er renset fisk på
  • Planter og blomster
  • Hageavfall som oppmalt kvist, gress og løv, dog i mindre mengder.
 • Hvordan komme i gang med kompost med KompostBjørn?

  Kompostbeholderen trenger et lag på omtrent 20-30 cm over bunnplaten før prosessen starter/blir varm. Et alternativt oppstartsknep kan være å fylle beholderen helt opp med en blanding av nyslått plengress og tørt løv. På grunn av konstruksjonen til KompostBjørn, behøver man ikke kvistlag i bunnen.

  Hver gang man tilsetter avfall, tilsettes også 1/4 strø (komposteringsbark) som blandes med det ferske avfallet. Hyppig omrøring (annen hver dag) i massen er viktig for å sikre lufttilgang. Les mer om kompostering her.

 • Hvor kan jeg plassere en kompostbinge?

  • En skyggefull plass er best med hensyn til hurtigere uttørking om sommeren.
  • Plasseres på drenerende underlag, gress, grus eller lignende da ansamling av sigevann på bakken vil lukte.
  • Man må se til at luftinntakene i bingen ikke tettes av gress, snø eller jord og lignende.
  • Unngå plassering i nærheten av soveromsvinduer, utvendig sitteplasser og naboer på grunn av eventuell lukt.
 • Hvor får jeg tak i en ny gummipakning til kompostlokket?

  Den første modellen av KompostBjørn ble produsert i perioden 1997 til april 2017. På denne ble det levert en gummipakning til lokket. Denne er ikke aktuell for den nye modellen KompostBjørn som er levert fra og med mai 2017. Trenger du ny pakning kan du kontakte oss på telefon eller e-post.

 • Hvorfor skal jeg velge en Svanemerket kompostbinge?

  Svanemerkede kompostbinger har strengere krav til kvalitet, funksjon, produksjon, miljø og garanti. Se produktsiden for KompostBjørn for å laste ned brosjyre og brukerveiledning.

 • Hva er leveringstiden på KompostBjørn?

  KompostBjørn leveres direkte fra fabrikk til kunde. Privatpersoner må i gjennomsnitt beregne omtrent 2 ukers leveringstid. Du vil bli kontaktet av transportselskapet for avtale om leveringstidspunkt.

 • Hva koster KompostBjørn?

  Enhetspris i 2018 til privatpersoner er kr.5.590,- inkl. mva. og frakt over hele landet. Tillegg på kr. 90,- inkl. mva. for rørstav/pinne (skriv i meldingsfeltet dersom du ønsker denne). Bestilles på våre nettsider.

 • Hvordan bestiller jeg KompostBjørn?

  Du kan bestille via skjema på vår nettside eller ringe vårt kontor. Du vil motta en faktura fra oss, så det er viktig at du oppgir faktura- og leveringsadresse, samt e-postadresse og telefonnummer du kan nås på dagtid.

Avfallsbrønner og undergrunnscontainere

Kildesortering

Miljø og sikkerhet

 • Avgir produktene farlige gasser eller forurenser de?

  Produktene kan trygt brukes uten at det er fare for at det avgis gasser, eller at de påvirker klimaet negativt. Produkter som skal være i direkte kontakt med matvarer skal ha «glass- og gaffelmerke», eventuelt leveres med samsvarserklæring fra produsent.

  Dersom et produkt skal kasseres som følge av alder, eller det er skadet slik at det ikke kan repareres, skal man alltid leveres til offentlige eller private gjenvinningsstasjoner for resirkulering eller materialgjenvinning.

 • Kan jeg returnere brukte produkter for resirkulering hos dere?

  Alle våre produkter kan gjenvinnes eller resirkuleres. Kommunale eller private renovasjonsselskap eller miljøstasjoner kan motta dette. Vi mottar ikke produkter for resirkulering.

 • Kan produktene resirkuleres?

  Vi har en bevisst holdning til miljøet, og alle våre produkter kan resirkuleres. Dette skjer i første rekke ved innlevering til offentlige eller private gjenvinningsstasjoner og avfallsmottak. Slike mottak omsetter utrangerte produkter via materialgjenvinning eller til energi.

 • Er Strømbergs Plast miljøsertifiserte?

  Strømbergs Plast er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn, samt har medlemskap i Grønt punkt og El-sirk. I tillegg har vi et Svanemerket egenutviklet produkt (KompostBjørn)

Fant du ikke det du lette etter?

Send oss en henvendelse