Derfor er vask og service av din avfallscontainer viktig

Nyheter

Derfor er vask og service av din avfallscontainer viktig 04.03.2024

En nedgravd avfallscontainer har en forventet levetid på flere ti-talls år. Tar man vare på en avfallsbrønn, foretar årlig ettersyn og vedlikehold reduserer man mulighetene for driftsutfordringer, lukt, og holder standarden høy. Det gir fornøyde brukere og enda bedre kildesortering.

Din kildesorteringsstasjon er en investering som er verd å ta vare på. Uansett om du bor i et borettslag og deler kildesorteringsstasjon med mange andre eller bor i en enebolig, betyr en ren og pen kildesorteringsplass mye for omgivelsen. En nedgravd avfallsløsning krever mer utstyr og kompetanse enn å vaske en avfallsbeholder på hjul. Derfor er en vask og service for nedgravde avfallscontainere en god investering. 

Gjennomføring av vask av avfallscontainer

Med en vaskeavtale for nedgravde avfallsløsninger får man en komplett vask av innkasthus, container og brønn. Det benyttes spesialdesignede vaskebiler som har utstyr for høytrykkspyling og for å samle opp vann som benyttes. I tillegg benyttes det godkjente vaskeprodukter og det tilbys svanemerkede rengjøringsmidler. 

Ved en vask av nedgravde avfallscontainere vil innkast, kledning og plattform høytrykkspyles for å fjerne rusk og smuss. Innecontainer eller løftesekk heises opp over vaskebilen og rengjøres både ut- og innvendig. Brønnen under bakken høytrykksspyles og vann som samler seg blir sugd opp i vaskebilen og tømmes på forsvarlig måte etter endt vask. 

Vask avfallscontainer

Gjennomføring av service 

En serviceavtale på en nedgravd kildesorteringsstasjon sikrer driftssikkerhet, ivaretar funksjoner og forebygger slitasje. Ved å redusere problem og driftsstans som kan oppstå med dårlig vedlikeholdte containere, får man en kildesorteringsplass som holder seg fin år etter år. 

All service foregår etter respektive produkters anvisninger og sjekklister fra leverandører. Derfor er det viktig å benytte servicetekniker som har fått full opplæring fra leverandør av produktene. 

Hvis det oppdages avvik utover ordinær serviceavtale vil en erfaren tekniker dokumentere dette for å følge det opp videre sammen med kunden. Lang erfaring og kompetanse gir et godt grunnlag for å registrere avvik korrekt. Avvik som enkelt raskt kan følges opp som hærverk, brukerfeil eller garanti.

Redusere uønsket lukt

Vask av avfallscontainere er første tiltak for å redusere bakterievekst som er kilden til uønsket lukt. For å redusere oppblomstring av bakterier og samtidig ha en attraktiv kildesorteringsplass er vask, desinfisering og luktfjerning gode tiltak. Vask av containere både innvendig og utvendig anbefales som en fast årlig rutine. 

I perioder med høy varme eller om man opplever at lukt vedvarer etter vask finnes det mange gode alternativer. Vi har både kunnskap, utstyr og løsninger som er egnet for oppgaven.
Service vond lukt

Les hvordan man kan unngå unsøket lukt fra avfallscontaineren

Bruk av produkter som Ozon, fogger eller luktpads er effektive måter som hindrer uønsket lukt. Ta kontakt hvis du trenger mer informasjon om hvilken løsning som passer best hos deg.

Jeg vil vite mer