Kildesortering

Kildesortering

Med et sterkt fokus på miljø og kostnadseffektive løsninger, finner du praktiske løsninger for kildesortering i vårt utvalg. Våre produkter har i tillegg store krav til estetikk og funksjon, og kan tilpasses hvert enkelt bruk.

Se produkter
Materialhåndtering

Materialhåndtering

Riktig valg av materialhåndtering vil gi bedre transport- og lagringsøkonomi. Vårt utvalg av materialhåndtering består av ulike typer lastebærere, også med tanke på at miljøkrav i flere tilfeller krever ombruksløsninger.

Se produkter
Miljøteknisk

Miljøteknisk

Vårt utvalg av miljøtekniske produkter består av praktiske og godkjente løsninger for farlig avfall, innsamlingsutstyr og sand/strøkasser. Produktene står for sikker håndtering av emballerte og enkeltstående produkter.

Se produkter
Park og utemiljø

Park og utemiljø

Park og utemiljø er en kategori som viser produktene våre som er tilegnet på kjøpesentere, foran bygninger og i utemiljøet generelt. Dette er avfallsløsninger, strøsandkasser og benker.

Se produkter
Spesialløsninger

Spesialløsninger

Finner du ikke standardprodukter som imøtekommer dine kravspesifikasjoner, tar vi gjerne utfordringen. Vi tilpasser produkter basert på lønnsomhet, produksjonsprosess og type materialer.

Se produkter