Kildesortering

Kildesortering

Med et sterkt fokus på miljø og kostnadseffektive løsninger, finner du praktiske og moderne løsninger for avfallssortering for kildesortering i vårt utvalg. Våre produkter har i tillegg store krav til estetikk og funksjon, og kan tilpasses hvert enkelt bruk.

Se produkter
Vareflyt

Vareflyt

Riktig valg av produkter innenfor vareflyt vil gi bedre transport- og lagringsøkonomi. Vårt utvalg består av ulike typer lastebærere, også med tanke på at miljøkrav i flere tilfeller krever ombruksløsninger.

Se produkter
Teknologi

Teknologi

Adgangskontroll, APP, nivåmåling og ruteplanleggingn er noe av de verktøy som kan tas i bruk.

Se produkter
Miljøteknisk

Miljøteknisk

Vårt utvalg av miljøtekniske produkter består av praktiske og godkjente løsninger for farlig avfall, innsamlingsutstyr og sand/strøkasser. Produktene står for sikker håndtering av emballerte og enkeltstående produkter.

Se produkter
Park og utemiljø

Park og utemiljø

Park og utemiljø er en kategori som viser produktene våre som er tilegnet på kjøpesentere, foran bygninger og i utemiljøet generelt. Dette er avfallsløsninger, strøsandkasser og benker.

Se produkter
Spesialløsninger

Spesialløsninger

Finner du ikke standardprodukter som imøtekommer dine kravspesifikasjoner, tar vi gjerne utfordringen. Vi tilpasser produkter basert på lønnsomhet, produksjonsprosess og type materialer.

Se produkter