Uønsket lukt fra avfallscontaineren i sommervarmen kan unngås

Nyheter

Uønsket lukt fra avfallscontaineren i sommervarmen kan unngås 28.06.2023

Tilfeller med uønsket lukt fra avfallscontainere er noe alle har opplevd og merker ekstra godt i de varme sommermånedene. Forskning og innovasjon innenfor fjerning av lukt, har resultert i løsninger som effektivt reduserer vond lukt fra avfallscontainere. 

Avfallsrom og nedgravde avfallsløsninger kan spre uønsket lukt gjennom søppelsjakt til oppgang, bakgård og omliggende nærmiljø. Den kontinuerlige nedbrytingen av organisk materiale medfører eksplosiv bakterieutvikling, utrivelig søppellukt og tiltrekker seg skadedyr og insekter, spesielt i sommervarme.

matavfall kan oppstå uønsket luktMatavfall er ekstra utsatt for bakterieutvikling i varme temperaturer.

Ved høye temperaturer vil bakterier vokse raskere frem og det er disse som skaper uønsket lukt fra avfallet. For å redusere oppblomstring av bakterier og samtidig ha en attraktiv kildesorteringsplass er vask, desinfisering og luktfjerning gode tiltak. Vask av containere både innvendig og utvendig anbefales som en fast årlig rutine. Rengjøring og eventuell service kan alltid bestilles fra Strømbergs.

I perioder med høy varme eller om man opplever at lukt vedvarer etter vask finnes det mange gode alternativer. Vi har både kunnskap, utstyr og løsninger som er egnet for oppgaven.

GELPADS kan monteres i alle containere for å unngå uønsket lukt

Løsningen med gelpads er egnet for alle typer avfallscontainere, både nedgravde og klassiske overflatecontainere. Gelactive® CE kan også brukes i beholdere som inneholder fuktig avfall som for eksempel mat. Gelplaten er festet på en forsterket metallramme som gjør løsningen enkel å installere.

En gelpad varer ca i 3 måneder og er derfor et godt alternativ for de varme sommermånedene. Det er enkelt å bytte den ut med en ny.

Gelactive motvirker vond lukt

Gelactiv kan benyttes i alle typer avfallscontainere og -beholdere

Det har vært betydelig innovasjon innen løsninger for behandling av vond lukt fra gassutslipp. Tekniskt forklart er Gelactiv® CE en polymermatrise som sprer aktive inhibitorer som forhindrer dannelse av illeluktende gasser som merkaptaner, i form av en gelplate. 

OZON er en miljøvennlig løsning for å fjerner uønsket lukt fra avfallscontaineren

Den kontinuerlige nedbrytingen av organisk materiale medfører eksplosiv bakterieutvikling som leder til utrivelig søppellukt og tiltrekker seg skadedyr og insekter, spesielt i sommervarme.

OZON hindrer vond lunkt

Ozon utrydder bakterier som forårsaker lukt gjennom en generator. 

Vi leverer ozongeneratorer utviklet spesielt for luktfjerning og driftssikkerhet i krevende omgivelser. Generatoren monteres på vegg i søppelrom eller container og kobles til en strømkilde for effektiv fjerning av all søppellukt. Løsningen maskerer ikke uønsket lukt, men produserer  ozongass som gjennom en teflonslange føres til lukt kilden og utrydder bakterier og mikroorganismene som forårsaker lukten. Vår løsningen med OZON er en 100% miljøvennlig løsning. Etter oksidasjon av luktmolekyler, omdannes ozon til vanlig oksygen.

Fogging både renser og desinfiserer

Nå trenger du ikke lenger å rengjøre overflatene fra synlig eller ikke synlig smuss før du desinfiserer.

Til forskjell fra giftige og farlige rengjøringsmidler er vårt desinfiseringsprodukt ikke skadelig for mennesker, planter, dyr eller overflater. Innholdet er ikke farlig og fungerer sammen som et multirensende- og desinfierende middel.

Sprøyte for desinfisering med fogging. Fjernen Uønsket lukt fra avfallscontainerenFogging påføres med en spesialsprøyte

Produktet tar knekken på bakterier (patogener) ved å trenge seg gjennom det ytre membranet og ødelegger DNA. Dette fjerner proteinet som holder patogenet i live. Dette betyr at patogenet blir helt destruert og ikke kun deaktivert som ved bruk av for eksempel desinfisering med alkohol. Ved å fjerne bakterier og virus vil også uønsket luktfra avfallscontaineren bli borte. Produktet benytter en 6-log reduksjon, som betyr at den dreper 99,9999% bakterier.

Jeg vil vite mer