Flere returpunkter gir bedre utsortering i Nes kommune

Nyheter

Flere returpunkter gir bedre utsortering i Nes kommune 10.10.2023

Esval miljøpark har valgt å plassere ut flere containere for innsamling av glass- og metallemballasje i Nes kommune. Dette har gitt resultater og man ser en tydelig trend på bedre utsortering. 

Der Vomma møter Glomma ligger Nes kommune i omgivelser med flott natur. Kommunen med 25 000 innbyggere, har alltid vært frempå når det kommer til kildesortering. Allerede i 1998 startet de med utsortering av matavfall som egen fraksjon. Esval Miljøpark KF drifter Nes kommunes aktiviteter innenfor avfall og gjenvinning, dette inkluderer renovasjonsordning og gjenvinningsstasjon for innbyggere i kommunen. 

Oppgradering med Optik Igloo

I starten av 2023 bestemte Esval Miljøpark at de gamle returpunktene for glass- og metallemballasje skulle oppgraderes og at det samtidig skulle kjøpes inn flere containere til formålet. Resultatet ble Optik Igloo containerne, en solid plastcontainer med bunntømming. Da dette er en overflatecontainer fikk Esval Miljøpark stor fleksibilitet i forbindelse med utplassering på strategisk gode steder for å møte publikum der de trenger det. 

– Containerløsningen har blitt godt mottatt. Ved å øke antall returpunkter ser vi at vi samler inn mer kildesortert glass- og metallemballasje, noe som også øker  sorteringsgraden totalt, forteller Lindis Assmann, fagleder renovasjon.

Økonomisk og mer effektivt 

Tidligere leide Esval Miljøpark containere til innsamling av glass- og metallemballasje, men ser allerede fordeler med å ha kjøpt inn og eie eget utstyr. Assmann peker på at det absolutt er en besparelse rent økonomisk, samt at det med vask og vedlikehold også blir mer effektivt når de eier containerne selv. 

-Det var pris, kvalitet og servicenivået som fikk oss til å velge Optik Igloo fra Strømbergs, sier Assmann.  

Totalt er det satt ut 45 containere på 2m3 og 3m3 rundt om i Nes kommune. 20 av disse er utplassert på fellesløsninger i borettslag og sameier. 

Det var pris, kvalitet og servicenivået som fikk oss til å velge Optik Igloo

Innbyggerne i Nes kommune er flinke til utsortering

Nes kommune ligger godt an til å nå EUs mål om utsortering. Innbyggerne i kommunen er godt vant med utsortering og det virker som de alltid ønsker å bli bedre. 

– Etter at vi også begynte å plassere ut containerne i borettslag og sameier har vi fått inn flere henvendelser fra andre som etterspør å få den samme løsningen i sitt borettslag, avslutter Assmann. 

Les mer om Optik Igloo

Optik Igloo på Årnes Brygge, Nes Kommune. Flere returpunkter gir bedre utsortering
På Årnes brygge står det utplassert 3 Optik Igloo for innsamling av glass- og metallemballasje. Containeren har innkast i to høyder og imøtekommer krav til universell utforming.
Glass og metall container Optik Igloo
Flere borettslag i Nes kommune har fått en Optik Igloo på sin kildesorteringsplass. Løsningen tilbyr forskjellige farger på innkastene, samt gode flater for påføring av merking.

 

Optik Igloo, Amifsenteret Nes kommune
På Amfisenteret i Vormsund er det enkelt for kundene å sortere ut glass- og metallemballasje. OPTIK-serien leveres i 3 størrelser med mange forskjellige former åpne innkast. I tillegg tilbys også løsning med innkastluke.

 


Jeg vil vite mer