Chiplock adgangskontroll

Med Chiplock 5.0 Adgangskontroll vil kun brukere med tilgang kunne benytte kildesorteringsanlegget. Ved bruk av historisk data kan man effektivisere innsamlingen av avfall og øke sorteringsgraden. Systemet er godt egnet til bruk av PAYT (pay as you throw – betal for det du kaster). Chiplock adgangskontroll kan installeres på eksisterende containere og med lang levetid på batteri trenger systemet lite vedlikehold.

Løsningen kan også integreres som en del av et nivåmålingssystem. I Norge benyttes Chiplock av mange interkommunale selskaper.

Fordeler med Chiplock:

  • Kobles mot PAYT, pay as you throw
  • Overvåking av fyllingsnivå
  • Økt sorteringsgrad
  • Innsikt i brukeratferd
  • Tilgangsstyring
  • Lang batterilevetid

Les hvordan adgangskontroll skal få oss å bli bedre på å kidlesortere. 

MER INFO OM PRODUKTET

  1. Adgangskontroll alle containere og kort-01