Historien om Strømbergs AS

Strømbergs AS ble etablert i 1996. Firmaets eiere har røtter innenfor plastproduksjon tilbake til 1946. Historien om Strømbergs AS startet med selskapet Svein Strømberg & Co AS som ble grunnlagt i 1941. Fem år senere startet plasteventyret.

50-, 60- og 70 årene

På 50-tallet står forbrukermarkedet i fokus, med mange nye husholdnings- og leketøysartikler. Importrestriksjoner i etterkrigstiden gjorde det mulig for mindre virksomheter å bygge opp sine industrier uten for stor konkurranse. Løsningen ble isteden utstrakt samarbeid særlig i Nordisk plastindustri der man byttelånte verktøyer seg i mellom. I 1953 starter man som første produsent av Lego på lisens utenfor Danmark.

Brev Lego og Strømbergs

Historien om Stømbergs – her vist brev fra Strømbergs til LEGO.

(Link: Skedsmo kommune skriver sin historie for perioden etter 1850. I siste utgave er det trykket en smakebit fra denne perioden der Strømberg er omtalt)

Historisk filmklipp fra 70-tallet (eksternlink Skedsmo 1970)

Innslag om Svein Strømberg & Co AS «Skedsmo kommune – En historie om samhold og splittelse»

60-årene preges av mulighetene i industri og varehandel. Plastkasser til øl- og mineralvann ble levert både nasjonalt og eksportert til mange land. I 1963 ble verdens første plastfiskekasse produsert. Dette revulosjonerte etterhvert håndteringen av fersk fisk.

Den første sprøytestøpte europallen i plast i Nord-Europa

I 1972 runder man en ny milepæl, da man produserer den første sprøytestøpte europallen i plast i Nord-Europa. Så kom olje- og råvarekrisen som ga flere norske plastprodusenter betydelige problemer. Selskapet ble som følge av dette overtatt av Dyno industrier som senere utviklet seg til å bli en betydelig produsent av plastprodukter innenfor materialhåndtering på Europeisk nivå.

I 1977 startet Per S. Strømberg et nytt selskap hvor plastfiskekasser (Pers Box) var eneste hovedprodukt. Den sprøytestøpte kassen oppnådde raskt markedsandeler grunnet design som muligjorde å støpe produktet med lavere egenvekt og høy kvalitet.

Med dette utvikles sukesesskonseptet «Quality Fish Handling from Scandinavia», et samarbeid mellom Norsk, Islands og Dansk industri som leverte totalløsninger for håndtering av PersBox. Det ble også tegnet lisensavtaler med produsenter på Island, i Chile og Polen.

 

Foldbox et mer miljøvennlig og økonomisk produkt

I løpet av en 10-årsperiode ble firmaet verdens ledende på sitt område med 95% eksportandel. Etterhvert ble Dynoplast den viktigste oppdragsprodusent. I 1989 resulterte det nære samarbeidet i en fusjon, der Per S. Strømberg AS ble fusjonert inn i Dyno Industrier.

De påfølgende syv årene arbeidet Per S. Strømberg med et nytt konsept for en sammenleggbar plastkasse beregnet for den økende norske lakseeksporten.

Resultatet ble FoldBox, en sammenleggbar plastkasse støpt i et stykke. Dette ses på som en revolusjon, som bl.a. resulterer i en lisensavtale med et Australsk selskap som satset millionbeløp i utviklingen av konsepter for bl.a. banantransport på det Nord-Amerikanske markedet. Løsningen klarte ikke å nå frem i til gode nok logistikkpartnere innenfor utleie av slike kasser.

Ideen om å finne et mer miljøvennlig og økonomisk produkt som kunne erstatte isoporkassene for lakseekporten fra Norge er kun i mindre skala løst av noen produsenter.

Med fokus på bærekraft og sirkulær økonomi

Historien om Strømbergs AS fortsetter og i 1996 etableres Strømbergs Plast AS, som også overtar rettighetene til FoldBox. Selskapet har utviklet flere egne produkter og i kombinasjon med import fra betydelige Europeiske produsenter leveres det i dag produkter innenfor både materialhåndtering- og kildesortering. I februar 2020 fjernes «plast» formelt fra selskapsnavnet, dette som følge av en omprofilering som har strukket seg over flere år. Endringen ble besluttet da selskapet ikke lenger kun har produkter av plastmaterialer i programmet, og har fått sterkt fokus på bærekraft og sirkulær økonomi.

Materialhåndteringsproduktene er i hovedsak basert på lastebærere som kan brukes om igjen og ha en levetid på flere år. Flere konsepter har sett dagens lys og markedet synes modent for å ta i bruk løsninger som i større grad erstatter engangsløsninger.

Økt miljøfokus har også skapt utvikling av et betydelig program innenfor kildesorteringsprodukter. Både offentlig og privat sektor har gjennom bl.a. reguleringer for hvordan avfall skal kildesorteres og behandles etterspurt nye og bedre løsninger. Gode eksempler på dette kan være undergrunnsløsninger for bedre estetikk og mer effektiv tømming og håndtering, samt tilhørende teknologiske løsninger.