Hvorfor er komprimering av avfall så effektivt?

Nyheter

Hvorfor er komprimering av avfall så effektivt? 12.02.2024

Komprimering

Komprimering av avfall under bakken blir stadig mer aktuelt i borettslag, skoler, institusjoner og i bybildet. Teknikken og utviklingen går fremover og det er mange fordeler ved å benytte en komprimator. Vi oppsummerer fordelene og svarer på de vanligste spørsmålene for de som vurderer en slik løsning nedenfor.

Fordeler både for brukere og det interkommunale selskapet

Ved å installere en komprimator i for eksempel et borettslag oppnår man mange fordeler. En komprimator kan komprimere avfallet opp til 10 ganger. Det betyr at ti containere kan erstattes med én. Det gir muligheter til å spare mye plass som kan benyttes til f.eks. sykkelparkering, lekeplass eller grøntområde. 

For innsamleren, som gjerne er et interkommunalt selskap, betyr komprimatorløsning færre tømminger og mindre kjøring. Dette bidrar til å redusere utslipp og ikke minst mindre trafikk i boligområdene.

Kopmprimeringsgrad for Komprimator Pro Sidcon

Sidcon-komprimatoren som benyttes i fullt nedgravde containere er tilpasset de fleste avfallstypene. Alle containertyper installeres med nivåmålere som varsler når det er på tide å tømme. På denne måten ligger det store muligheter i å effektivisere innsamlingen for å spare utslipp, bomiljøet, samt ikke minst forlenge levetiden på containerne.

Komprimatorløsningen gir også mulighet til å øke kapasiteten på allerede eksisterende kildesorteringsstasjoner. Ved å erstatte en vanlig nedgravd container med en komprimator slipper man å utvide med flere containere dersom bruksvolum øker ved for eksempel utbygging eller endringer i antall fraksjoner som skal samles inn.

HVorfor komprimering er effektivt - installering Bergen

Komprimering er også en god løsning i gågater og andre plasser i byer hvor mange mennesker ferdes til fots. Ved å samle inn mer avfall med en lavere tømmefrekvens vil man unngå økt tungtrafikk i gatene. 

Bilde fra en installasjon i Bergen.

Hva skal man tenke på hvis man ønsker å benytte en komprimator

Vurderer du å benytte komprimering er det noen ting du bør tenke på for å få løsningen til å fungere best mulig. 

Må man melde fra et sted at man ønsker installere komprimator? 

Ja, alle kildesorteringsplasser må gjennom godkjenning og bli registrert. Det interkommunale selskapet (IKS) som har ansvar for tømming og innsamling av avfall må kontaktes. Komprimeringsløsningen må være godkjent i bruk og kompatibel med tømmebiler som benyttes når de henter avfall.

Skal man grave opp et nytt sted må man få hjelp med å sjekke regler for avstand til offentlige vann- og avløpsledninger og regler for hvor mye plass som kreves ved tømming. Det må også kontrolleres at det ikke ligger ledninger eller kabler nedgravd på tiltenkt plass. Dette kan man sjekke med kommunen.

Komprimator Pro sidcon tømming av avfallscontainer

Løsningen må være kompatibel med renovasjonsselskapets tømmebiler. Mer avfall vil veie mer med tanke på tømmebilens kapasitet på løftekranen. 

Hva koster det med en komprimator?
En moderne kildesorteringsplass er en investering som skal brukes i mange år. Én komprimator kan ikke sammenlignes med én nedgravd avfallscontainer. Ja, én komprimator koster mer enn én vanlig nedgravd avfallscontainer, men hvis man trenger flere nedgravde containere kan man erstatte disse med kun én komprimator. I tillegg trenger man ikke grave opp like mye og man kan redusere tømmefrekvensen. 

Hvilken type avfall kan komprimeres?
En kildesorteringsstasjon kan ha komprimering for plastemballasje, restavfall, papp, kartong og papir. 

Hvor mye kan avfall komprimeres? 
Komprimeringsgraden, dvs hvor mye avfallet kan presses sammen, varierer fra type avfall. Plastemballasje kan komprimeres opp til 10 ganger. Restavfall, papp og kartong kan komprimeres opp til 6 ganger. 

 

Kaste avfall i komprimator

Med en komprimator Pro kan brukeren kaste avfall mens komprimatoren er i gang. 

Kan jeg kaste avfall når komprimatoren er i gang?
Ja, på våre løsninger for komprimering under bakken kan du det. Noen komprimatorer på markedet låser innkastluken når komprimatoren er aktiv slik at man i dette tidsrommet ikke får kastet avfall. Vår komprimatorløsning med dobbel trommel lar brukeren kaste avfall også når komprimatoren er i gang med å presse sammen avfallet. 

Hvor mye koster det å installere en komprimator?
Kostnaden varierer i forhold til type løsning som velges. Det finnes løsninger hvor man kun installerer selve komprimatorpresseren. Her vil det tilkomme kostnader for å koble komprimator sammen med innkastsøyle og koble sammen elektronikk. Det vanligste er å ta i bruk et komplett system med komprimator, innkastsøyle og elektronikk slik at den rask kan monteres og tas i bruk. 

Det er også viktig å tenke på løpende driftskostnader og hva som kan forårsake stans som krever service. En sterk nok presse er viktig slik at den klarer å presse sammen også harde materialer. Da unngår man stans og man får benyttet så mye volumkapasitet som mulig i containeren. 

Vil du vite mer om komprimering tar vi gjerne en prat! Fyll ut skjema nedenfor så tar vi kontakt.

Komprimator Pro Sidcon og nedgravde avfallscontainere

Over bakken vil man ikke se forskjell på containere som har komprimator og de uten. 

Kontaktskjema