Miljøpolitikk

Selskapet har en bevisst holdning til miljøet. Produktprogrammet gjenspeiler løsninger som reduserer avfallsmengdene og forenkler kildesorteringen.
Vi ønsker alltid å forbedre vårt arbeid med miljø. Ta kontakt med oss om du har innspill og tanker på hva vi kan gjøre bedre.


Vi har vært sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift siden 2004.
Årlig miljørapport er tilgjengelig på forespørsel.
Send oss gjerne innspill til forbedringer til office@strombergs.no

Nasjonalt sertifikatnummer 680


Vi er medlem og kontrollmedlem av Grønt Punkt, som er næringslivets avtale med Miljøverdepartementet for å sikre innsamling av emballasje.

Medlemsnummer 39391


Det stilles krav til våre produsenter om gode systemer for bl.a. gjenvinning og resirkulering i forbindelse med produksjonen. I tillegg er et av våre hovedprodukter Svanemerket (KompostBjørn).

Lisensnummer 219 013


Vi er medlem i Norsirk og oppfyller dermed vårt produsentansvar for batterier og EE – produkter.