Hva er riktig temperatur i en kompostbinge? 12.11.2018

Temperaturen bestemmes av avfallstypen, næringsrikt eller fattig avfall. Normal driftstemperatur er 35-50 grader Celsius. Temperaturtopper på 70-71 grader forekommer etter mye næringsrikt avfall, og er også ønskelig utfra et hygieniseringssynspunkt. Bakterier og parasitter dør ved omtrent 70 grader ved en oppholdstid på 5 minutter. Les mer om kompostering her.