Hva skal kildesorteres? 12.11.2018

I Norge bestemmer kommunene hva som skal kildesorteres. Alle steder kildesorterer restavfall, papp og papir, samt glass- og metallemballasje. Flere steder sorteres også matavfall og plastemballasje. De fleste kommuner har også ordninger for farlig avfall.

Bedrifter, og i noen tilfeller institusjoner, følger ikke de kommunale ordningene. Noen kildesortere mindre, men mange har gjerne utvidede ordninger.