Hvordan kan jeg regulere fuktinnholdet i kompostbingen? 12.11.2018

Fuktinnholdet kan du regulere ved mengden strø som tilsettes, eller ved vanning. 3-5 liter vann kan tilsettes dersom kompostoverflaten ser tørr ut når man skal legge i nytt avfall. Overskuddsvannet blir drenert ut av KompostBjørn, og fører ikke til «vannmetting». Vanning ved lave temperaturer bør skje med varmt vann fra springen. Les mer om kompostering her.