Hvorfor blir ikke massen i kompostbingen varm? 12.11.2018

Årsak 1: For lite i beholderen.
Tiltak: Fyll i mer, minimum 20-30 cm.

Årsak 2: For lite næringsrikt avfall.
Tiltak: Tilsett næringsrikt avfall.

Årsak 3: Massen er for fuktig.
Tiltak: Bland inn mer strø som tar opp overskuddfuktighet og lager struktur i massen.

Årsak 4: Massen er for tørr.
Tiltak: Vann forsiktig, 1 liter av gangen.

Årsak 5: For stort varmetap fra bingen/streng kulde over lengre tid (eventuelt fryser).
Tiltak: Forsøk å helle over et par liter med varmt vann. Alternativt kan man legge en flaske/ beholder med varmt vann i bingen. Utvendig tilleggsisolering med isolasjonsmatter er også mulig, men ansees for unødvendig.

Les mer om kompostering her.