Kan produktene resirkuleres? 12.11.2018

Vi har en bevisst holdning til miljøet, og alle våre produkter kan resirkuleres. Dette skjer i første rekke ved innlevering til offentlige eller private gjenvinningsstasjoner og avfallsmottak. Slike mottak omsetter utrangerte produkter via materialgjenvinning eller til energi.