Leveres nedgravde avfallsløsninger ferdig montert? 12.11.2018

Strømbergs Plast leverer produktet kostnadsfritt levert til anleggsadressen, ekskl. lossing.

  • Semi-nedgravde (Molok Classic) leveres komplett ferdig montert og kan settes rett ned i bakken.
  • Semi-nedgravde (Molok Domino) leveres i enheter som skal kobles sammen etter at de er satt i bakken.
  • Fullt nedgravde (Metro undergrunnscontainer) leveres med komplett ferdig montert innkastsøyle, fotgjengerplattform og innvendig container. Sikkerhetsplattform med justeringsramme skal monteres på betongkasse lokalt på anlegget. Dette utføres av entreprenør (byggherre).