I utfordrende tider blir vi mer kreative

Nyheter

I utfordrende tider blir vi mer kreative 28.12.2022

En kronikk av Svein Strømberg, daglig leder i Strømbergs AS

Vi går inn i et nytt år. Flere føler på usikkerhet. Det siste året har nyhetsbildet vært preget av pandemi, krig, energikrise og inflasjon. Mange opplever krevende tider.

Jeg håper vi i 2023 får muligheten til å fortsette og bidra med å fremme miljø- og klimamål. For mange føles det kanskje mindre viktig gitt alle andre utfordringer som kastes på oss. Det er ikke nødvendig at vi totalt legger om livsstilen for å bidra til at forbruk holdes på et fornuftig nivå. Kanskje årets ord «krympflasjon» ikke er så dumt likevel? Kan det være en bidragsyter til at vi kaster mindre? Gigapakningene med matvarer og store rabatter har i flere år lokket forbrukerne til å kjøpe mer. Kanskje mindre forpakninger gjør at det er større sjanse for at vi faktisk spiser opp det vi kjøper og mengden matavfall minsker?

Ved å sortere, bidrar vi til en sirkulær økonomi der det kan skapes nye arbeidsplasser.

Bærekraft begynner med oss selv

Det handler om å skape mer bærekraft gjennom å ta enkle grep i hverdagen. Vi kan stille spørsmålet: Trenger jeg egentlig å kjøpe dette? Hvordan skal jeg kildesortere for å unngå at alt havner i restavfallet? Kommunene og de interkommunale renovasjonsselskapene tilrettelegger for at vi kan sortere. Det blir opp til oss å bidra enten det er som privatperson eller bedrift. Fra 1.januar skal alle sortere ut matavfall og plastemballasje. Ikke alle kommuner har ordninger på plass, men det er god grunn til å tro at det blir orden på dette i løpet av året som kommer. Både bedrifter og privatpersoner er bidragsytere for å skape et mer bærekraftig samfunn. Ved å sortere, bidrar vi til en sirkulær økonomi der det kan skapes nye arbeidsplasser.

Tilpassing og omstilling

I vår bedrift har vi opplevd vekst. Vi arbeider med kildesorteringsløsninger og vareflyt som bidrar til bedre logistikkløsninger. 2022 har vært et satsningsår på utvikling av teknologi som kan bidra til å forbedre kildesorteringen. Dyktige medarbeidere har bidratt med kreativitet og sterkt fokus. Vi har som alle andre hatt utfordringer med galopperende kostnadsøkninger innenfor råvarer, produksjon og energi. Det krever både tilpasning og omstilling. Jeg tror det blir viktig at verden snarlig får kontroll på inflasjonen. Det blir særlig viktig innenfor råvarer og energi. Uten å få kontroll på dette kan stagflasjon bli en realitet. Ordet som også dukket opp denne høsten, har jeg ikke hørt siden studiedagene på 80-tallet. En økonomi som stagnerer sammen med sterk prisvekst er en cocktail vi må unngå for enhver pris.

I utfordrende tider blir vi mer kreative. Vi ser etter muligheter og skaper nye løsninger. I Norge har vi en høyt utdannet befolkning. Jeg har stor tro på at vi sammen kan skape ny vekst i økonomien også i utfordrende tider. Det vil skape nye arbeidsplasser innenfor sektorer som skal bidra til at verden går i riktig retning. Jeg gleder meg til å gå løs på oppgavene som venter i 2023.

Jeg ønsker dere et riktig godt nytt år!

Svein Strømberg

Svein H. Strømberg
Daglig leder i Strømbergs AS