Service og vedlikehold av avfallscontainere

Service og vedlikehold av avfallscontainere har mange fordeler. Vi tilbyr alt innen FDV for dine avfallsbrønner og containere.

For at dine containere skal fungere optimalt hver dag kreves service og vedlikehold av avfallscontainerne. Strømbergs tilbyr serviceavtaler på våre produkter slik containerne sikres lang levetid. Vi ordner med reparasjoner, vedlikehold, vask og service. 

En nedgravd avfallscontainer har en forventet levetid på flere ti-talls år. Tar man vare på en avfallsbrønn, foretar årlig ettersyn og vedlikehold reduserer man mulighetene for driftsutfordringer, lukt, og holder standarden høy. Det gir fornøyde brukere og enda bedre kildesortering.

Vi tilbyr FDV-avtaler, service, bytte av deler og vask. I tillegg vil våre servicetekniker kontrollere for feil og mangel som kan oppstå slik at man kan forebygge heller enn å ta en større kostnad ved et senere tidspunkt. Ta kontakt for et godt tilbud eller se mer HER

Les også mer om hvordan man kan unngå vond lukt fra avfallscontainerne når det blir varmt ute.

 

MER INFO OM PRODUKTET

Produktbeskrivelse

  1. Molok upgrade