Matavfall og plastemballasje må sorteres ut etter nye regler

Nyheter

Matavfall og plastemballasje må sorteres ut etter nye regler 09.08.2022

Matavfall og plastemballasje må sorteres ut etter nye regler for kildesortering fra 1. januar 2023. Mange norske kommuner vil bli berørt og mange kildesorteringsstasjoner må oppgraderes for å imøtekomme de nye reglene. 

Fra 1. januar 2023 skal matavfall og plastplastemballasje fra alle husholdninger sorteres som egen fraksjon. Offentlige og private virksomheter som lager husholdnings lignende avfall og landbruksplast, skal også sortere ut dette. Dette avfallet skal materialgjenvinnes eller gjøres klart for ombruk. Flere kommuner har allerede en ordning for denne typen utsortering, men langt fra alle. For mange kommuner betyr de nye reglene at det må tilrettelegges for flere avfallsfraksjoner.

Oppgrader eksisterende løsninger

Tilretteleggingen trenger ikke bestå av ny design eller omfattende oppgraving for nye brønner. Flere løsninger kan integreres i eksisterende containere. Det finnes også beholdere på hjul egnet for eneboliger som har inndeling for 2 fraksjoner, som gjør det lettere å kildesortere bedre uten å innføre en ny beholder. 

Et produkt som er tidløst og med uendelige muligheter for inndeling er Molok Domino. Løsningen er modulbasert som gjør det mulig å justere inndelinger i ettertid dersom behovene endrer seg. En container som tidligere har hatt kun et innkast for en fraksjon kan enkelt deles inn i to eller tre nye fraksjoner. Dersom man ser at det likevel er behov for en ny brønn for å øke kapasiteten, har Domino også en egen container som ikke må graves ned.  Denne har samme design over bakken og kan enkelt få innpass i en rekke med eksisterende løsning. 

Også Metro fullt nedgravde containere og den runde Molok Classic kan oppgraderes fra en til to avfallsfraksjoner. Med enkle grep vil kildesorteringsstasjonen bli klargjort for de nye reglene for sortering. 

Uansett om det er behov for en oppgradering eller nye containere finnes det flere ulike løsninger å velge mellom. Dersom du er usikker på hvordan man skal beregne kapasitet etter antall boenheter, fordeling av fraksjoner og tømmefrekvens, hjelper vi gjerne til med dette. 

Planlegg for fremtiden

Det ligger an til at vi fremover vil se strengere regler for sorteringer i flere fraksjoner. Miljødirektoratet har anbefalt at kommunene fremover også skal samle inn blant annet tekstiler. Uansett om dette blir vedtatt eller ikke i nær fremtid, viser trendene at reglene for sortering vil bli strengere for å nå mål som er satt. 

– Innen 2030 skal vi materialgjenvinne 70 prosent av all emballasje. Matavfall og plastemballasje utgjør en stor del av avfallet fra husholdningene. Nå skal vi sikre at det blir til ny plast i stedet for avfall, sier statssekretær Aleksander Øren Heen i fra Klima og Miljødepartementet i en pressemelding. Øren Heen sier i samme pressemelding at vi i 2035 skal materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 prosent av husholdningsavfallet vårt.  

For å nå målene må kildesorteringsløsningene klargjøres. Det kan være lurt å ha i bakhodet at det mest sannsynlig vil komme regler som tilsier at vi må sortere mer i fremtiden. Langsiktig tenking ved planlegging av kildesorteringsløsninger vil lønne seg. 

Dersom du trenger hjelp med å planlegge en kildesorteringsstasjon kan du laste ned vår veileder. Her finner du tips, råd og nyttig informasjon om prosessen. LAST NED HER

Molok Dominon er modulbasert

Molok Domino er modulbasert og fraksjoner og inndelinger kan endres etter behov.

Metro Duo med 2 fraksjoner

Metro Duo er en solid undergrunnscontainer som egner seg godt for to fraksjoner som matavfall og plastemballasje.