Urban Mining vil bli viktigere enn tradisjonell gruvedrift i årene som kommer. Her er 7 grunner til hvorfor

Nyheter

Urban Mining vil bli viktigere enn tradisjonell gruvedrift i årene som kommer. Her er 7 grunner til hvorfor 10.10.2022

I forbindelse med den internasjonale EE-avfallsdagen den 14. oktober tar vi opp teamet Urban Mining og gjenvinning av elektronikk. Vi oppfordrer alle å rydde i skuffer og skap hjemme denne uken og levere inn gammel elektronikk som har blitt liggende. 

Urban mining, eller urban gruvedrift, handler om å gjenvinne metaller og materialer fra blant annet brukt elektronikk for å bli til råmaterialer i nye produkter. Det handler om å bruke kassert materiell, se verdien og gjenvinne ressursene. Når det kommer til elektronikk er dette mer aktuelt enn noensinne. Visste du at i 2021 kjøpte nordmenn 1,52 millioner nye telefoner. Noen av de som ble byttet får sikkert et nytt liv på FINN,  men vi er nok mange som har både en og to gamle mobiltelefoner liggende i en skuff hjemme. Dette må vi gjøre noe med. Her er 7 grunner til at urban mining innenfor elektronikk vil bli en stor del av den sirkulære økonomien fremover. 

1. Tiden for overflod av billige råmaterialer er over

Etter lange tider med utvinning av metaller og materialer er vi nå ved et punkt hvor disse helt enkelt begynner å ta slutt. Hvis vi skal fortsette å produsere og bruke produkter som trenger disse materialene og metallene, må vi satse på urban mining.

2. Gjenvinning av råmaterialer fra elektronikk blir stadig mer kostnadseffektivt.

I mange år har vi ikke gjort noe med vårt elektroniske avfall, det blev helt enkelt bare kastet. I dag ser ting litt annerledes ut. Mange har fått opp øynene for de verdifulle materialene som finnes i elektronikken, som også kan være renere enn materiell utvunnet fra gruver. På samme tid har samfunnet krevd en bærekraftig tilnærming i livssyklusen på produkter, noe som har ført til at selve prosessene med gjenvinning har blitt mer kostnadseffektive og stadig under utvikling.

3. Over hele verden ligger det verdifull elektronikk som venter på å bli gjenbruk

I de norske hjem ligger det mengder av elektrisk avfall. Ødelagte telefoner, utdaterte nettbrett eller gamle PCer for å nevne noe. Verdien i avfallet er enorm. En rapport fra FN anslår at det i 2019 ble kastet 54 millioner tonn elektrisk avfall, og i dette avfallet finnes det gull for ca 9,5 milliarder dollar. 

4. Noen metaller er nesten ikke å finne lenger

Flere metaller og mineraler er så sjeldne at urban mining snart vil være den eneste måten å få tak i disse. Metaller som europium og terbium blir utvunnet i Kina i så små mengder at etterspørselen har ført til at man allerede i dag bruker urban mining for å dekke opp til 40% av behovet for disse metallene. I tillegg til vanlige metaller som kobber og tinn inneholder en gammel mobiltelefon sølv, gull og palladium. Faktisk finnes det opp til 40 ulike metaller man kan gjenvinne fra mobiler. 

5. Urban Mining vil ikke være en være en helserisiko for mennesker eller ødelegge naturen vår

Du har kanskje sett bilder fra en av verdens største søppelfylling for elektronikk, Agbogbloshie i Ghana, eller hørt om de konflikter og krig som gruvedrift i for eksempel Kongo har utløst. Dette leder til ødeleggelse av vår natur og det koster mange mennesker livet hvert år. Med urban mining vil ikke bare avtrykket på vår miljø bli mindre, det kan også bidra til at etterspørselen av gruvedrift vil minske. 

6. Vanlig gruvedrift kan ikke alene imøtekomme etterspørselen av mineraler til elektronikk og elektroniske produkter

Over de kommende 15 årene vil antall konsumenter i middelklassen øke med 3 milliarder mennesker. Denne gruppen vil være en sterk kjøpegruppe av elektroniske produkter og det vil ikke være nok med tradisjonell gruvedrift for å imøtekomme denne etterspørselen. Derfor må urban mining ta en større del av utvinningen. 

7. Bedrifter, investorer og myndigheter satser mer og mer på urban mining

I en tid hvor bærekraftig ikke bare er en del av hvordan vi skal leve, men også har blitt til lønnsomme bedrifter, ser vi fler og fler som bruker penger på urban mining. Når myndighetene setter klimamål og samfunnet snur seg til en sirkulær økonomi er det å utvinne materialer fra produkter som ellers skulle havnet i avfallet, den rette veien å gå. Vekk fra kjøp og kast til gjenvinning i alle ledd. 

Urban mining er et voksende marked og mulighetene i tiden som kommer er mange. Når dette er sagt, ligger det fortsatt en stor utfordring i hvordan elektroniske produkter produseres. I dag er de ikke produsert og satt sammen for å gjenvinnes. Dette bidrar til vi fortsatt har en lang vei å gå for å sette hele livsløpet for elektriske produkter inn i den sirkulære økonomien. 

”Urban mining handler ikke bare om å utnytte ressursene i avfallet vårt. Det handler også om verdien av ressursene vi lever midt oppi.”

Rolf Tore Ottesen, professor ved Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Urban mining elektronikk

Elektroniskt avfall, lagt frem for gjenvinning.

Kilder: 

https://www.recupel.be/en/blog/7-reasons-why-urban-mining-is-overtaking-classical-mining/
https://renas.no/urbangruvedrift/
https://www.tu.no/artikler/ny-rekord-verden-kastet-54-millioner-tonn-elektrisk-avfall-i-fjor-det-meste-pa-ukjente-steder/495847
https://www.elektronikkbransjen.no/bransjen-bransjetall-bransjetall-2021/mobilsalget-fortsetter-fallet/222313