Adgangskontroll skal få oss å bli bedre på kildesortering

Nyheter

Adgangskontroll skal få oss å bli bedre på kildesortering 15.06.2023

Med en adgangsbrikke åpner innkastlokket seg og posen med kildesortert avfall kan kastes i containeren. Dermed får man både kontroll og informasjon om hvordan kildesorteringsstasjonen benyttes. Innsamlet data skal få oss til å bli bedre på kildesortering.

ROAF vil få innbyggerne å bli bedre på kildesortering

Mens man i Oslo har blitt bedre på å kildesortere peker dessverre tallene på Romerike nedover. Derfor har ROAF gått sammen med USBL, teknologiselskapet Carrot, og Strømbergs for å finne ut hvordan innbyggerne kan bli bedre til å sortere avfallet. Nå tester man en løsning med adgangskontroll levert av Strømbergs, montert på en eksisterende kildesorteringsstasjon med Molok avfallsbrønner.

Adgangskontroll for bedre kildesortering

Kristoffer Kvendseth monterer adgangskontroll på en Molok Classic.

Administrerende direktør Synnøve Bjørke i ROAF forteller til avfallsbransjen.no at innbyggerne i Romerike kaster mindre, noe som er positivt, men utsorteringen har likevel blitt dårligere. 

– Mange er flinke, men enda flere må gjøre en bedre jobb, sier Bjørke i Avfallsbransjen.no. 

Adgangskontroll for bedre kildesortering skal snu trenden

I Nygård Borettslag, tilsluttet USBL, er Halvor Strømberg og Kristoffer Kvendseth igang med å kontrollere at elektronikken på avfallscontainerne fungerer. 

– Vi samarbeider med Carrot på mange prosjekter i forbindelse med montering av elektronisk adgangskontroll for innsamling av data. Vi mener dataene er et av elementene som kan bidra i ROAF’s arbeid med å snu trenden på Romerike når det kommer til utsorteringsgrad, sier Kvendseth som jobber med elektronikk og utvikling hos Strømbergs. 

Med adgangskontroll installert på avfallscontaineren får alle brukerne en egen brikke for å åpne innkastlokket til avfallscontaineren. Hvor mye data og hvilken data som skal samles inn kan settes opp individuelt i hvert prosjekt. I Nygårds borettslag måles hyppighet av bruk, og om avfallet legges i avfallscontaineren for restavfall eller papp- og papiravfall. 

Adgangskontroll installert på Molok

Adgangskontroll installert på Molok Classic avfallscontainer.

Hvordan bruke dataene

Camilla Delbekk er kommunikasjonsdirektør i ROAF og sier til Varingen at ROAF vil benytte innsamlet data for å kartlegge og gjøre målinger i adferd.

– Etter hvert som vi får inn data kan vi lese tendenser og rette tiltak inn mot beboere som har avvikende målinger. Om vi ser at noen sjelden eller aldri har benyttet seg av beholdere for papp og papir blir det jo et spørsmål om dette kanskje tar veien til restavfallsbeholderen i stedet, sier Camilla Delbekk.

Lang erfaring med teknologiløsninger

Bruken av teknologi og datainnsamling har vokst i avfallsbransjen de siste årene. Adgangskontroll er en løsning, men vi ser også at sensorteknologi for nivåmåling og brannvarsling har blitt mer vanlig. Når EU har satt mål om at kommunalt avfall som ikke gjenvinnes eller ombrukes skal halveres frem til 2030, må vi samarbeide for å finne de gode løsningene.  Å benytte adgangskontroll for bedre kildesortering er en måte for å benytte teknologi. 

-Vi har arbeidet med teknologiløsninger innenfor kildesortering i mer enn 10 år. Det har tatt tid før markedet har modnet seg. Nå ser vi fremoverlente og offensive takter i den offentlige sektoren. Ved å utnytte teknologi, sammenstille og forstå data og brukeradferd, kombinert med gode praktiske innsamlingsløsninger, tar vi et stort skritt i riktig retning, sier Svein Strømberg, daglig leder i Strømbergs AS.

Molok Classic Nygård borettslag

Nygård borettslag har installert adgangskontroll på Molok Classic.

 

Jeg vil vite mer