Alt kan deles

Nyheter

Alt kan deles 26.08.2022

Når du kildesorterer er du med på å sortere avfall i ulike fraksjoner. Vår jobb er å skape løsningene som gjør dette så enkelt som mulig for deg. For å få til dette deler vi informasjon om løsninger, data og kunnskap, samtidig som våre produkter sikres å tilfredsstille kravene til sortering og inndeling av avfallsfraksjoner. 

I det store bildet handler det om at fremtiden skal deles med de som kommer etter oss. Hele vårt samfunn er i dag i stor forandring og begreper som gjenbruk, delingsøkonomi, bærekraft og sirkulær økonomi er på alles agenda. Også vår. 

Nye regler betyr mer sortering

Hvordan skal vi sikre at fremtiden blir bærekraftig? Bedre kildesortering er en del av dette, og det er hjemme på kjøkkenet hvor vi starter sorteringen. Avfall skal bli resurser som kan bli til nye ting. Det deles i matavfall, plastemballasje, glass- og metallemballasje, papir og papp. I tillegg er det returordninger for farlig avfall, tekstiler og elektronikk. Mengden med restavfall må reduseres slik at vi kan oppnå våre store felles målsettinger. 

Oppdelingen av avfallsfraksjonene gjenspeiler seg i vårt produktsortiment av containere som alle kan deles inn i ulike avfallsfraksjoner. Dette aktualiserer seg ytterligere fra det kommende årsskiftet når det også kommer krav om å sortere ut mat- og plastavfall. Flere av våre løsninger kan også endres i ettertid for å bli tilpasset flere fraksjoner. Med ulike egenskaper har vi løsninger som passer for mange kildesorteringsløsninger. Vi har lang erfaring og deler gjerne vår kunnskap slik at dine kildesorteringsløsninger blir designet optimalt. 

Klargjøre for fremtiden med morgendagens teknologi

I tillegg følger vi med i tiden og har løsninger for elektronisk adgangskontroll, nivåmålere og datafangst. Kanskje du har hørt begrepet PAYT (pay as you throw – betal for det du kaster), som er høyaktuelt for å få kontroll over innsamlet avfall og nå målene for kildesortert avfall. Våre løsninger skal være tilgjengelige for alle typer containere og avfallsbrønner. For brukeren vil innsamling av data kunne deles videre for å planlegge tømmeruter, statistikk m.m. 

Vi vet at fremtiden må bli bærekraftig – og at den må deles! 

Møt oss på Avfallskonferansen 6-8 september. Her vil vi vise frem våre løsninger som bidrar til en bærekraftig fremtid.
Alt kan deles!