Elisabeth Valla

Elisabeth Valla 30.01.2015

Ansvar for logistikk, innkjøp og import fra våre utenlandske partnere. Elisabeth har vært ansatt siden våren 2015