Hva er grunnen til skadedyr i kompostbingen? 12.11.2018

Årsak 1: Temperaturen er for lav.
Tiltak: Tilsett næringsrikt avfall.

Årsak 2: Massen er for fuktig.
Tiltak: Tilsett Strø.

Årsak 3: Kjøtt- og fiske avfall er en yndet eggleggingsplass for fluer.
Tiltak: Grav slikt avfall ned i den gamle massen og dekk til med strø på toppen.