Hvor lang tid tar det å kompostere? 12.11.2018

Omdanningstiden er på 6-8 uker. Det man får ut er råkompost som vil si at materialet er omdannet, men det er fortsatt bakteriell aktivitet i massen. Etter 3-5 måneder med etterkompostering (i egen dunk eller i en haug på bakken) er komposten å anse for moden. Les mer om kompostering her.