Hvordan komme i gang med kompost med KompostBjørn? 12.11.2018

Kompostbeholderen trenger et lag på omtrent 20-30 cm over bunnplaten før prosessen starter/blir varm. Et alternativt oppstartsknep kan være å fylle beholderen helt opp med en blanding av nyslått plengress og tørt løv. På grunn av konstruksjonen til KompostBjørn, behøver man ikke kvistlag i bunnen.

Hver gang man tilsetter avfall, tilsettes også 1/4 strø (komposteringsbark) som blandes med det ferske avfallet. Hyppig omrøring (annen hver dag) i massen er viktig for å sikre lufttilgang. Les mer om kompostering her.