Hvorfor må man blande inn strømateriale i komposten? 12.11.2018

Strømaterialet skal utgjøre omtrent 1/4 del av blandingen. Strø kan være tørket eller fuktig oppmalt granbark, kutterflis, spon, oppmalt kvist og hageavfall. Ved bruk av tørt strø kan komposten bli for tørr slik at prosessen går tregere.

  1. Strøet skal lage struktur i massen slik at luft kommer til i alle deler av bingen.
  2. Strøet tilfører prosessen karbon, som skal sikre riktig forhold mellom karbon og nitrogen.
  3. Strøet kan brukes til å regulere fuktighetsinnholdet i bingen. Det vil si til å ta opp overskuddvann dersom kompostmassen blir for fuktig. Dette er mindre aktuelt for KompostBjørn som på grunn av skrå bunn selv drenerer ut sigevann/overskuddvann.