Service og vedlikehold for avfallscontainere

Kildesortering

Service og vedlikehold for avfallscontainere 28.06.2022

Service og vedlikehold for avfallscontainere er lurt for å holde plassen i god stand. I tillegg kan slitasje over tid påvirke funksjoner på utstyr. Med en service- og vedlikeholdsavtale sørger Strømbergs for at containerne fungerer som de skal. 

Våre produkter er laget i høy kvalitet for å være i bruk i mange år. Vi har for eksempel  installert semi-nedgravde containere (Molok) som har vært i bruk i mer enn 20 år. Daglig bruk, vær og vind gjør at containere krever vedlikehold og service på en jevnlig basis. Når containere fungerer som de skal vil også kildesorteringen bli bedre fulgt. Derfor er det en god investering med en avtale på service og vedlikehold. 

Forebygging og forbedring på utstyr

Med en avtale for service og vedlikehold for kildesorteringsstasjonen vil vi utføre vedlikehold som vask og kontroll av bevegelige deler og løfteanordninger i installasjonene. Våre rutiner for vedlikehold forebygger også skader og med jevnlig service vil man raskt oppdage slitasje på utstyr. – Vi har også rask responstid hvis det dukker opp akutte problem. Vårt team for service og vedlikehold tar oppdrag i hele Norge for alle typer containerløsninger, sier teknisk sjef Tor Vikki. 

Service

Kompetanse på alle typer 

Strømbergs har som eneste i Norge, personell som har fabrikkens godkjenning for service og reparasjoner av Metro, Molok Domino og Molok Classic. I tillegg til har vi god kompetanse på spesialoppdrag som krever løsningsorientert tenking. Med lang erfaring og høy kompetanse tillater oss å si at vi ekspertkompetanse på de aller fleste typer nedgravde løsninger for kildesortering. 

Rapportering og avvik

Vi behandler flere tusen brønner hver sesong og dette resulterer i et godt kompetansemessig grunnlag for å registrere avvik. For bedre oppfølging registrere vi også alltid avvik ut fra om det er relatert til hærverk, brukerfeil, garanti eller lignende. Vi benytter et elektroniske rapporteringssystem for HMS som sikrer at alle standarder og krav er ivaretatt. Vårt app-system inneholder rapportering for: Avvik – Ulykke- Observasjon – Nestenulykke – Forbedring – Forebygging. 

Miljøvennlige produkter

For vask av overflatecontainere og nedgravde avfallsløsninger, har vi spesialproduserte kranbiler egnet for oppgaven. Disse har kran for løft, sugepumpe for fjerning av væske fra avfall og spyleanlegg for vask. Vi tilbyr også bruk av miljøvennlige svanemerket rengjøringsmiddel. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon angående Service og vedlikehold for kildesorteringsstasjonen. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev HER

Service av en Metro container
Strømbergs har ekspertkompetanse på
alle typer nedgravde løsninger for kildesortering.