Positive erfaringer med å fjerne uønsket lukt

Nyheter

Positive erfaringer med å fjerne uønsket lukt

Vi liker sol og varme, men det kan redusere trivsel og skape luktproblemer i avfallscontainere. Sameiet strandhusene Syd2 i Lier har testet luktfjerning med gelpads […]