Unngå batteribrann med god kildesortering

Kildesortering

Unngå batteribrann med god kildesortering 20.05.2022

Brann i avfallsanlegg skjer jevnlig på grunn av batterier som kastes feil. Med god kildesortering kan du unngå brann både i hjemmet og hos renovasjonsselskapene. 

Mange har sikkert en “roteskuff” til mynter, kvitteringer, nøkler som ingen vet hvor passer og ikke minst brukte batterier. Dette er en dårlig ide å lagre brukte batterier på denne måten, eller å kaste de rett i restavfallet. 

Batterier skal sorteres som farlig avfall

Et eneste batteri er nok til at det kan selvantenne. Energien som er i batteriene sammen med metall en ekstra dårlig kombinasjon. Norsk Gjenvinning ber alle om å oppbevare batterier i egnet beholder slik at de kan sorteres ut som farlig avfall. Det beste er også å sette teip på polene før de legges sammen med andre batterier. 

Brann og eksplosjoner

På mottaket hos Iris Salten er har de så langt 17 branner i år. Flere andre renovasjonsselskaper melder om det samme problemet. En av grunnene er batterier på avveie. Når avfall kommer til mottaket blir det utsatt for varme og press. Batterier som da har havnet feil kan overopphetes, gi fra seg gnist og eksplosjoner kan oppstå. Litiumbatterier som man brukes i el-sykler, leker, verktøy og mobiltelefoner er ekstra farlige da de inneholder mye energi. Dessverre har man også sett brann på grunn av batterier i renovasjonsbilene som henter avfall som blir komprimert. 

Batterier gjenvinnes

Gjennom korrekt oppbevaring og levering av batterier som farlig avfall bidrar du til et bedre miljø. Ingen miljøfarlige stoffer havner ute i naturen men blir håndtert på korrekt måte. Når et batteri blir innlevert som farlig avfall blir store deler gjenvunnet til energi og har et stort potensial til resirkulering. Det bidrar til en sirkulær økonomi og forbedrer sikkerheten til de personer som hver dag håndterer avfallet vårt. 

Hos Strømbergs finner du alltid gode løsninger for kildesortering.
For batterier anbefaler vi denne løsningen.

Batteri-Max er en god løsning for oppbevaring av batterier før de sorteres som farlig avfall.