Teknologi forbedrer kildesortering og avfallshåndtering

Kildesortering

Teknologi forbedrer kildesortering og avfallshåndtering 25.03.2022

Teknologi forbedrer kildesortering og avfallshåndtering for brukere. Bor du i borettslag eller må du dele avfallsbrønner med andre på hyttefeltet? Dette kan ofte oppleves som en kilde til irritasjon siden man ønsker at avfallshåndtering skal være problemfritt og fungere når man trenger det. Men med teknologi og god design kan vi forbedre kildesortering og avfallshåndtering for alle. 

Du har sikkert opplevd det selv på et tidspunkt; Å komme med posen som skal kastes til en overfylt container. Noen kaster kanskje søppel i din avfallsbrønn som ikke burde ha tilgang? Eller er design og funksjon på avfallscontainere og brønner utdatert og skjemmende? Grunner  til  irritasjon kan være mangt, men hva skal til for at alle ledd i avfallshåndteringen skal gå på skinner?

I Strømbergs mener vi at det er 3 ting som vil skape en vellykket kildesortering for brukeren. Dersom disse ivaretas, er det vår mening at sjansen øker for å få fornøyde brukere som sorterer avfallet bedre. 

  1. Funksjon
  2. Teknologi
  3. Design

Funksjon for formål

Avfallsbrønner i dag trenger ikke ta stor plass da mange modeller har en nedgravd løsning. Ser man på en dypoppsamlere (løsning under bakken) som Molok, vil 60% av containeren ligge under bakken. Det kreves kun et lite område, slik at et kompakt areal er nok for å dekke behovet for kildesortering. Siden plasseringen er vertikal vil gravitasjonen presse avfallet sammen slik at utnyttelsen av plassen i beholderen blir større. I tillegg vil den kjølige temperaturen redusere lukt. I og med at man får bedre utnyttelse på mindre plass vil også hentingen forbedres. På grunn av stor oppsamlingskapasitet er det potensiale for 80% færre tømminger som i sin tur vil føre til mindre støy og trafikk. 

Teknologi gir fleksibilitet og kontroll

Som nevnt innledningsvis kan frustrasjon oppstå ved fulle containere eller at uvedkommende kaster avfall i containere og brønner. I dag finnes det mange gode løsninger for problemene, og i disse tider hvor #smartcity har blitt et viktig begrep, er det lurt å ta de i bruk. Med nedgravde brønner som Molok eller Metro kan man enkelt få montert elektronisk adgangssystem. På denne måten får kun behørige tilgang og systemet forhindrer at uvedkomne kan benytte avfallsbrønnene. Den samme brikken kan også brukes for å måle hvor ofte den enkelte brukeren kaster sitt avfall.

Teknologien kan også brukes gjennom å installere nivåmålere i brønnene for å overvåke fyllingsgraden. På den måten kan de som er ansvarlig for tømming få et verktøy for å utføre mer effektiv og kostnadsbesparende innsamling. Slik får man mulighet til å unngå å tømme brønner som ikke har blitt fylt opp eller bli møtt av overfylte containere. Ny teknologi kan forbedre kildesortering for brukere, de som håndterer tømming og miljøet. 

Adambi nivåmåler fyllingsgrad

Adambi nivåmåler med sensorteknologi for å måle fyllingsgrad

Design

Steder for kildesortering er i dag en naturlig del av vår infrastruktur og bybilde. Siden det er en plass alle ser og bruker er det ingen grunn til at design og funksjon ikke skal gå hånd i hånd. Både Metro– og Moloksystemet har en tidsriktig design som ikke forstyrrer, men som heller blir en del av det totale miljøbildet. Også design og funksjonalitet for den som skal tømme containerne er viktig. Med disse løsningene blir hverdagen enklere for personalet som utfører jobben. Nå er det slutt på tunge løft og manuell håndtering siden alt styres effektivt via bruk av kran på bilen. Se mer her.

Smarte løsninger for dine behov

Vi brenner for å levere smarte løsninger når det kommer til avfallshåndteringog brenner for at ny teknologi forbedrer kildesortering og avfallshåndtering. Møter vi en ny utfordring er vi raskt på ballen for å komme opp med nye produkter, løsninger eller systemer som vil passe dine behov for kildesortering. Snakk med oss!

Adambi nivåmåler fyllingsgrad

Med et system som Molok vil 60% av kastet avfall befinne seg under bakken. Det frigjør mye plass som kan brukes til annet og siden avfallet er under bakken vil den kjølige temperaturen redusere lukt. 

Kildesortering, god teknologi gir bedre tømminger for brukere og miljøet.

Med en nedgravd avfallsbrønn som Metro systemet, vil det bli færre tømminger som reduserer støy og påvirker miljøet positivt.