Metro Sidcon komprimator

Prod.nr: RP-METRO-KOMP

Avfall under bakken er i tiden som aldri før. Undergrunnscontainere og avfallsbrønner er fremtidsrettede og driftsikre løsninger som sparer areal og sikrer effektivitet. Nå tilbyr vi Metro Sidcon komprimator –  containere med komprimator under bakken. Det gir deg mulighet for å komprimere avfallet opp til 10 ganger!!! Systemet kan monteres på Metro undergrunnskontainere eller anpasses for de fleste fullt nedgravde løsningene på markedet.

Metro Sidcon komprimator benyttes til restavfall, plastemballasje samt papp, papir og kartong.

Fordeler:

  • En rask og effektiv løsning til å håndtere store mengder avfall
  • Redusert tømmefrekvens sparer kostnader og belaster miljøet mindre.
  • Plassbesparende – E´n komprimator kan erstatte 10 vanlige undergrunnscontainere.
  • Når komprimator Pro Sidcon nærmer seg fullt nivå, sender den ut et varsel om tømming.
  • Kan monteres med adgangskontroll.

Komprimator PRO Sidcon er en god løsning når man har behov for å øke kapasiteten på kildesorteringsplasser, har begrenset areal eller ønsker å redusere tømmefrekvensen. Komprimator Pro benyttes til restavfall, plastemballasje samt papp, papir og kartong og installeres på undergrunnscontainere (løsning med avfall under bakken).

Komprimeringgrad:

Plastemballasje: x10
Restavfall: x6
Papp, papir og kartong: x6

Tømmes med 1-krok, 2-krok, 3-krok eller Kinshofer.

Se fler løsninger med nedgravde avfallsbrønner HER

Papp og papir kan komprimeres og firedoble kapasiteten. Video under:

MER INFO OM PRODUKTET

Produktbeskrivelse

Metro Sidcon komprimator tilbys som tilvalg når du velger en av våre Metro undergrunnscontainere. Avfallet komprimeres opptil 10 ganger! Kontakt oss for mer informasjon.

Velg innkast

Metro undergrunnscontainere leveres med flere typer innkast. På søylen som man ser over bakken brukes trommel (rustfritt), slisse og runde innkast. Hver løsning har sin egenart i forhold til brukervennlighet, kommunikasjon og sikkerhet.

Lås og aksesskontroll

Har du behov for å sikre din Metro undergrunnscontainer fra å bli misbrukt av andre? Vi tilbyr både sylinderlås og RFID kort som gir mulighet for å kontrollere hvem som skal ha tilgang til containeren.

RFID-KORT, ADGANGSKONTROLL
Med RFID kort kan man styre adgangen til Metro containerne elektronisk. Løsningen kan også integreres som en del av et nivåmålingssystem. I Norge benyttes denne løsningen i full skala av IRIS SALTEN (Bodø)

Sylinderlås til Metro undergrunnscontainer

SYLINDERLÅS, ADGANGSKONTROLL
Den enkleste og rimeligste adgangskontrollen er å bruke en tradisjonell sylinderlås. Det kreves ingen elektronikk eller batterier for å drifte dette. Vi kan montere en eurosylinder på skulderen ved siden av innkasttrommelen. Det anbefales bestilt i forbindelse med produksjon av Metro containere, slik at løsningen kan monteres profesjonelt på fabrikken

Monteringsveileder Metro

Monteringsveiledning

Vil leverer Metro undergrunnscontainer klare for å bli plassert i utgravet hull. Til komprimatormodellen kreves permanent tilførsel av energi. For at garantien skal gjelde må monteringsveiledningen følges. Kontakt oss for å få denne tilsendt.

Før igangsetting, kontakt også kommunen eller avfallsselskapet for godkjenning av plassering. Det må hensynstas muligheter for adkomst, tømming, samt brannforskrifter

Metro undergrunnscontainer tegning

Målsatt tegning

Dette er markedets mest arealeffektive fullt nedgravde avfallscontainer. Over bakken måler fotgjenger-plattformen kun 145x145 cm.

Under bakken krever betongkassen 166,5x166,5 cm areal og 298 cm dybde.

Metro undergrunnscontainer sikkerhetssystem med salongdører

Sikkerhet

Et godt sikkerhetssystem kreves når man skal sikre en åpen betongbrønn ved tømming av Metro undergrunnscontainere. Vi har tre meget gode løsninger; salongdører, sikkerhetsplattform og sikkerhetsgjerde.

Salongdører
Den mest populære løsningen for å sikre en tom betongbrønn i forbindelse med tømming av Metro nedgravde avfallscontainere. Hullet sikres med 2 svingbare dører, der hver av dem har to «låser» som samtidig må klemmes ned for å utløse dem fra sikringen. Enkel å montere.

Sikkerhetsplattform
Det første prinsippet for sikring av åpne betongbrønner ved tømming av Metro undergrunnscontainere. Prinsipp med motvekter der plattformen fungerer som en heis.

Sikkerhetsgjerde
Sikkerhetsgjerde gir en visuell sikring av en åpen betongkum ved tømming av Metro nedgravde containere. Motvekter gjør at gjerdet følger med en container som løftes opp fra sin posisjon under bakken.

Servicedør på Metro undergrunnscontainer

Service-dør

På siden av innkast-toppen er det en hengslet låsbar servicedør. Denne egner seg godt for inspeksjon og eventuelt for enkel skifting av batteri dersom man benytter elektronisk aksesskontroll

For arkitekter

Har du behov for produkttegninger i ditt arbeid? Vi kan tilby DWG, IGS 3D og STEP 3D filer. Send oss en mail, så får du ønskede filer tilsendt.