Metro nedgravde avfallscontainere

Prod.nr: Metro Classic

Metro nedgravde avfallscontainere med dypoppsamling er en estetisk løsning for avfall under bakken. Metro er markedsledende og har vært i bruk i mer enn 25 år i Europa. Dermed sikres høy kvalitet og lang levetid.

Hva er en nedgravd avfallscontainer og hvordan skiller den seg fra andre løsninger for kildesortert avfall?

Metro nedgravde avfallscontainere tilbys i 3, 4 og 5 kubikk.  Systemet er meget driftsikker og særlig effektiv å tømme. Metro leveres med robotsveiset galvanisert innercontainer (ikke poppet eller skrudd sammen!).

Fremtiden er avfall under bakken

Metro undergrunnscontainere finner i store deler av Europa.  I Norge har et stort antall vært i bruk i 10 år. Flere modeller er tilgjengelig (avbildet «Metro Classic»), deriblant versjon med skjult krok.

Modell Everest, , Metro Evolution , Metro Urban.

Metro undergrunnscontainer kan kombineres med en komprimator på flere fraksjoner, for eksempel papp/papir, restavfall eller plastemballasje. Les mer om våre komprimatorerer.

Innkast til Metro er plassert i en høyde som er Universal utformet (UU), som gjør at alle kan benytte løsningen uten problem.

Innkasthuset til Metro kan utstyres med adgangskontroll.

Metro avfall under bakken holder avfallet kjølig og forhindrer bakterievekst, som er årsaken til vond lukt. Med avfall under bakken (dypoppsamling) vil man heller ikke tiltrekke skadedyr.

Metro tømmes raskt og effektivt,  se video lenger ned som viser hvor enkelt dette gjøres. Velg blant tre kjente tømmesystemer; enkrok, 2-krok og Kinshofer.

Se fler løsninger med nedgravde avfallsbrønner HER

Skal du planere en kildesorteringsstasjon? Last ned vår veileder med tips og råd om hvordan du lager en god kildesorteringsplass.

MER INFO OM PRODUKTET

Produktbeskrivelse

Det er installert Metro containere i hele Norge. Totalt finner man mer enn 60.000 Metro i bruk i Europa. Løsningen har vist seg driftssikker og svært praktisk i bruk i det norske klimaet. Metro tilbys i modellene Classic, Urban, Everest og Evolution. Produktet sikres lang levetid gjennom høy kvalitet i materialvalg og ytterbehandling. Løsningen er robotsveiset og galvanisert, ikke poppet og skrudd sammen som en del andre slike containere.

Metro tømmes raskt og effektivt. Se video som viser hvor enkelt dette gjøres. Man kan velge blant tre kjente tømmesystemer; enkrok, 2-krok og Kinshofer.

Brosjyre Metro undergrunn (2023)

Last ned PDF Åpne brosjyre i ny fane

Metro Classic produktark

Last ned PDF Åpne brosjyre i ny fane

Metro Evolution produktark

Last ned PDF Åpne brosjyre i ny fane

Monteringsveiledning Metro Undergrunn 2024

Last ned PDF Åpne brosjyre i ny fane

Metro Everest M73 Monteirngsveileder

Last ned PDF Åpne brosjyre i ny fane

Velg innkast

Metro undergrunnscontainere leveres med flere typer innkast. På søylen som man ser over bakken brukes trommel (rustfritt), slisse og runde innkast. Hver løsning har sin egenart i forhold til brukervennlighet, kommunikasjon og sikkerhet.

Metro undergrunnscontainer med innkast-trommel

INNKAST-TROMMEL
Denne løsningen er signaturen til Metro designet. Innkasttrommelen leveres i rustfritt stål. Den hindrer innsyn ned i containeren og bidrar til at publikum ikke kaster større enheter enn hva som er tiltenkt. Trommelen leveres i 46, 60, 80 og 100 liter.

Adambi nivåmåler med sensorteknologi

Adambi nivåmåler

Adambi nivåmåler med sensorteknologi måler fyllingsnivå flere ganger daglig og bruker en algoritme til å beregne volum. Adambi nivåmåler kan benyttes til alle typer avfall og tilpasses den typen container eller sekk som benyttes.

Nivåmåleren har optisk laserteknologi med 4×16 målepunkter. Derfor egner den seg like godt til mindre avfallscontainere som til f.eks. store nedgravde avfallsbrønner.

Metro undergrunnscontainer med innkastslisse

SLISSE
Til papp og papiravfall er det ofte hensiktsmessig å benytte innkastslisse. Dette bidrar til at publikum ikke kaster poser og at papp/papir kastes i flat tilstand.

Metro undergrunnscontainer med rundt innkast

RUNDE INNKAST
For glass- og metallemballasje er det som regel ønskelig med et innkast som sikrer at publikum kun kaster en og en enhet, ikke fulle poser. De runde innkastene er tilpasset de kjente standardene for flasker og bokser.

Lås og aksesskontroll

Har du behov for å sikre din Metro undergrunnscontainer fra å bli misbrukt av andre? Vi tilbyr både sylinderlås og RFID kort som gir mulighet for å kontrollere hvem som skal ha tilgang til containeren.

CHIPLOCK ADGANGSKONTROLL
Med RFID kort kan man styre adgangen til Metro containerne elektronisk. Løsningen kan også integreres som en del av et nivåmålingssystem. I Norge benyttes Chiplock av mange interkommunale selskaper

Sylinderlås til Metro undergrunnscontainer

SYLINDERLÅS, ADGANGSKONTROLL
Den enkleste og rimeligste adgangskontrollen er å bruke en tradisjonell sylinderlås. Det kreves ingen elektronikk eller batterier for å drifte dette. Vi kan montere en eurosylinder på skulderen ved siden av innkasttrommelen. Det anbefales bestilt i forbindelse med produksjon av Metro containere, slik at løsningen kan monteres profesjonelt på fabrikken

Monteringsveileder Metro

Monteringsveiledning

Vil leverer Metro undergrunnscontainer klare for å bli plassert i utgravet hull. Man skal kun montere sikkerhetsplattform og justeringsføtter i forbindelse med betongelementet. For at garantien skal gjelde må monteringsveiledningen følges. Monteringsveileder finner du under fanen "Brosjyre".

Før igangsetting, kontakt også kommunen eller avfallsselskapet for godkjenning av plassering. Det må hensynstas muligheter for adkomst, tømming, samt brannforskrifter

Metro undergrunnscontainer modell M61, 2-kroksystem
Metro Classic nedgravde avfallscontainerer modell M61, 2-kroksystem
Metro Classic nedgravde avfallscontainere modell M61, 1-kroksystem
Metro undergrunnscontainer med skjult krok
Metro undergrunnscontainer modell M71 med skjult krok
Metro undergrunnscontainer modell M61
Metro undergrunnscontainer modell Århus, 1-kroksystem

Velg modell

Vi tilbyr flere design, modeller og tømmesystemer. Se på alle bildene for eksempler. M61 modellen er den mest vanlige i Norge. Det er også mulig å få skjulte kroker

Se alle bilder

Metro undergrunnscontainer tegning

Målsatt tegning

Dette er markedets mest arealeffektive fullt nedgravde avfallscontainer. Over bakken måler fotgjenger-plattformen kun 145x145 cm.

Under bakken krever betongkassen 166,5x166,5 cm areal og 298 cm dybde.

Vi anbefaler dersom det ikke er restriksjoner på lokale forhold å velge 5 kubikk betongkasse også for 3 og 4 kubikk Metro. Dette gir maksimal fremtidig fleksibilitet dersom det viser seg at volum endrer seg i fremtiden. Vi kan selvsagt også levere betongkasser som er støpt etter de mindre containerne.

Metro undergrunnscontainer sikkerhetssystem med salongdører

Sikkerhet

Et godt sikkerhetssystem kreves når man skal sikre en åpen betongbrønn ved tømming av Metro undergrunnscontainere. Vi har tre meget gode løsninger; salongdører, sikkerhetsplattform og sikkerhetsgjerde.

Salongdører
Den mest populære løsningen for å sikre en tom betongbrønn i forbindelse med tømming av Metro nedgravde avfallscontainere. Hullet sikres med 2 svingbare dører, der hver av dem har to «låser» som samtidig må klemmes ned for å utløse dem fra sikringen. Enkel å montere.

Sikkerhetsplattform
Det første prinsippet for sikring av åpne betongbrønner ved tømming av Metro undergrunnscontainere. Prinsipp med motvekter der plattformen fungerer som en heis.

Sikkerhetsgjerde
Sikkerhetsgjerde gir en visuell sikring av en åpen betongkum ved tømming av Metro nedgravde containere. Motvekter gjør at gjerdet følger med en container som løftes opp fra sin posisjon under bakken.

Servicedør på Metro undergrunnscontainer

Service-dør

På siden av innkast-toppen er det en hengslet låsbar servicedør. Denne egner seg godt for inspeksjon og eventuelt for enkel skifting av batteri dersom man benytter elektronisk aksesskontroll

For arkitekter

Har du behov for produkttegninger i ditt arbeid? Vi kan tilby DWG, IGS 3D og STEP 3D filer. Send oss en mail, så får du ønskede filer tilsendt.