Hvorfor er komprimering med Komprimator Pro Sidcon så effektivt

Nyheter

Hvorfor er komprimering av avfall så effektivt?

Komprimering av avfall under bakken blir stadig mer aktuelt i borettslag, skoler, institusjoner og i bybildet. Teknikken og utviklingen går fremover og det er mange […]

Er 70% materialgjenvinning oppnåelig

Kildesortering

Er 70% materialgjenvinning oppnåelig?

Det er økt fokus på kildesortering, avfallsinnsamling og sirkulær økonomi. Norge har forpliktet seg til å nå kravet om 50% materialgjenvinning innen 2020. Ambisjonene er […]