Avgir produktene farlige gasser eller forurenser de?

Produktene kan trygt brukes uten at det er fare for at det avgis gasser, eller at de påvirker klimaet negativt. Produkter som skal være i […]

Kan jeg returnere brukte produkter for resirkulering hos dere?

Alle våre produkter kan gjenvinnes eller resirkuleres. Kommunale eller private renovasjonsselskap eller miljøstasjoner kan motta dette. Vi mottar ikke produkter for resirkulering.

Kan produktene resirkuleres?

Vi har en bevisst holdning til miljøet, og alle våre produkter kan resirkuleres. Dette skjer i første rekke ved innlevering til offentlige eller private gjenvinningsstasjoner […]

Er Strømbergs Plast miljøsertifiserte?

Strømbergs Plast er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn, samt har medlemskap i Grønt punkt og El-sirk. I tillegg har vi et Svanemerket egenutviklet produkt (KompostBjørn)