Hvordan oppnå god kildesortering på kontoret?

Kildesortering

Hvordan oppnå god kildesortering på kontoret? 30.01.2024

Hvordan står det til med kildesorteringen på kontoret? Sorterer dere ut matavfall og plastemballasje etter de nye reglene som kom i 2023?

Reglene som trådte i kraft i 2023 gjelder for alle virksomheter som har såkalt husholdnings lignende avfall. De fleste bedrifter har gode rutiner, men de nye reglene kan bety at man trenger en omorganisering eller oppgradering av kildesorteringsstasjonen. 

Det er den enkelte bedrift eller virksomhets ansvar å sørge for at det kildesorteres korrekt. Reglene er et steg mot å nå målet i 2035 hvor 65% av avfallet skal materialgjenvinnes eller gjøres klart for ombruk. Mange bedrifter og virksomheter har i dag god utsortering. Det kan være lurt å foreta en gjennomgang for å se hvordan man kan forbedre og oppnå bedre kildesortering på kontoret.

Unngå restavfall på kontoret

Målsettingen bør være å ha så lite restavfall som mulig. Ved å opprette gode kildesorteringsstasjoner vil man legge til rette for at alle blir bevisste på sortering av avfall. Har man i tillegg god merking vil sjansene for best mulig resultat øke. 

Rollema har fargekoder for bedre utsortering – LES MER

Med regler om utsortering av plast og matavfall, også for bedrifter, ser vi økt behov og etterspørsel etter fleksible løsninger når det kommer til kildesortering. Derfor har Rollema avfallsbeholder fargekoder for bedre utsortering. 

Rollema sorterer avfallsbeholder for kildesortering

Rollema kommer med 2, 3 eller 4 innkaståpninger

Rollema avfallsbeholder er en populær sorteringsløsning for kontorlandskap, venterom, skoler, kantiner, resepsjoner og andre steder hvor mange mennesker samles eller passerer daglig. Sorteringsløsningen har et design med myke linjer som tar opp lite plass.

FARGEKODER FOR BEDRE UTSORTERING

Rollema har innkastringer med fargekode. Ringene viser både med farge og tekst hvordan vi skal kildesortere. Disse kan enkelt skiftes dersom behov for endring eller plassbytte er aktuelt.

Rollema passer inn på biblioteket. 

Rollema med 2 frakasjoner (restavfall og pant) i et bibliotek.

Ringene fargekodes etter fraksjonene plast, papir, matavfall, restavfall og pant. Etter de nye reglene om utsortering kom, ser vi en økning i etterspørsel hvor plast har fått en egen lilla ring. En annen populær farge som ofte blir glemt er den turkise/lyseblå fargen som står for pant. Å benytte ringen for pant er spesielt populært i venterom, møterom, i kantiner eller i skoler.

Rollema sorterer 4 fraksjoner
En Rollema sorterer kan ha 2, 3, eller 4 fraksjoner med fargekoder og tekst på ringene rundt innkasthull. 

Et annet tiltak for bedre kildesortering på kontoret kan være å fjerne papirkurven som står under pulten. Det er fare for at avfall i kurven går direkte til restavfall dersom det blir kastet både papir og f.eks. bananskall i denne.  

Fem tips for bedre kildesortering 

Fraksjonsmerker for matavfall og plastemballasje
God merking med tydelig fargekoding gir bedre utsortering. 

Ikke glem batteriene

Hvert år havner flere millioner batterier i restavfallet og er dermed en stor brannfare på sorteringsanleggene. Batterier som havner i restavfallet utsettes for både både for press og varme i ettersorteringen, noe som kan lede til eksplosjon og brann. Dessverre skjer dette opp til flere ganger i uken på sorteringsanleggene i Norge. At batterier selvantenner kan også skje når de oppbevares feil eller kommer i kontakt med metall. 

Unngå batteribrann med god kildesortering

For å unngå at batterier havner i restavfallet er det lurt å ha en dedikert beholder til oppsamling av brukte batterier. Teip over polene for å forhindre kortslutning og lever boksen direkte til gjenvinning. Husk at småelektronikk også skal sorteres ut og leveres inn på gjenvinningsstasjonen eller butikker som selger disse produktene.
Batteri-Max er en god løsning for innsamling av batterier. 

Batteri-Max 3 liter. Praktisk og smart beholder for brukte batterierGod kildesortering på kontoret kan være å ha en batterioppsamler som forhindrer at batterier havner i restavfallet. 

Hvordan vil fremtidens kildesortering se ut?

Vi har ingen fasit på hvordan fremtidens kildesortering vil se ut. Men med lang erfaring i bransjen sammen med regler og forslag fra myndighetene, kan vi sikkert si at det vil komme flere krav og lover som sikrer bedre utsortering. Reglene for matavfall og plastemballasje er iverksatt og neste kategori ser ut til å bli utsortering av tekstiler

Uansett hva fremtiden bringer er det smart å ha gode og fleksible kildesorteringsløsninger. Både innendørs og utendørs.

Jeg vil vite mer