Fem tips for bedre kildesortering

Nyheter

Fem tips for bedre kildesortering 04.10.2022

Du har kanskje fått med deg de nye kravene til utsortering av mat- og plastavfall som trår i kraft fra 2023? Hvordan kan man med enkle grep og innovative løsninger få høyere kildesorteringsgrad? Vi har samlet Fem tips for bedre kildesortering for å få inn gode rutiner for å sortere avfall. 

Vi vet alle at det kan oppstå situasjoner hvor det kan være utfordrende å kildesortere. Det kan være på jobben, på ferie eller hjemme. Er papp og papircontaineren full i borettslaget havner kanskje skoesken i restavfallet? På hytta finnes det kanskje kun en container for restavfall? Les våre fem tips for bedre kildesortering: 

1. Unngå restavfall

Sitter du på jobben nå? Sjekk under pulten din. Står det en søppelbøtte der? Kanskje havner både bananskall og papirer i bøtta? Ved å fjerne søppelbøtta fra kontoret må man oppsøke et sted hvor man kan kaste avfallet. Dersom stedet har en god løsning for kildesortering er sjansen stor for at andelen restavfall vil bli mindre. Ved å fjerne avfallsbeholdere eller papirkurver hvor man kan kaste “alt”, og heller plassere ut løsninger for flere fraksjoner, får man som bruker muligheten til å ta et aktivt valg. Dette kan også være lurt å gjøre hjemme i eget hus. Står det en søppelbøtte på hjemmekontoret, eller hvordan er det på badet? Er det en søpplebøtte for “alt” der også? Ved å gå vekk fra muligheten å kaste alt i samme beholder vil det bli mindre restavfall og kildesorteringsgraden øke. 

Hvordan kan man forbedre kildesortering på kontoret

Rollema kildesorteringsstasjon

Rollema er en løsning med opp til 4 fraksjoner. Perfekt på kontoret! Les mer HER

 

2. Bedre merking 

Nylig kom det en ny nasjonal merkeordning for kildesortering. Du har sikkert sett merker og ikoner i ulike farger som skal vise oss hvor man skal kaste forskjellige typer avfall. Å tydeliggjøre og forenkle er ofte det som tiltaler oss mennesker. Det har på flere kildesorteringsplasser vist seg at god og tydelig merking øker kildesorteringsgraden. HAF (Helgeland Avfallsforedling IKS) har innført skilter med tydelig fargemarkering på sine kildesorteringscontainere. Da de også fikk tydelig skilting på innkastlukene så de en klar økning i kildesorteringsgraden. 

– Vi ser også det at tydelig merking med farger og tekst både på container og innkastluker gir bedre kildesortering, sier Geir Benden Kommunikasjonsansvarlig hos HAF. 

Du kan lese hele artikkelen om HAF her.

HAF med tydelig merking på avfallscontainer

HAF med tydelig merking på avfallscontainer

Nye fraksjonsmerker for matavfall og plastemballasje Fraksjonsmerker avfallscontainere

Klistremerker med nasjonal merkeordning ser til at vi kildesorter bedre.

Bestille klistremerker HER  

3. Borte bra – hjemme best

At vi kildesorterer under kjøkkenbenken hjemme har for de fleste blitt en selvfølge. Hvorfor er det slik at når vi kommer på hytta eller drar på en campingplass finner oss i at det ikke er gode nok kildesorteringsløsninger? Vi kan alle påvirke og etterspørre bedre kildesortering dersom man kommer til et sted den ikke er tilstrekkelig. Snakk med kommunen eller eierne av campingplassen for å få til bedre løsninger. Dersom containeren på hytta kun er for restavfall kan man alltid sortere ut papp, papir, plastemballasje, matavfall, glass- og metallemballasje og ta det med seg for å kildesortere på egnet plass. 

Der det noen steder mangler gode kildesorteringsløsninger er det også mange kommuner som ikke sover i timen. I flere hyttekommuner med gode kildesorteringsløsninger innføres det nå adgangskontroll og målinger av det avfall som kastes, nettopp for å få til en høyere kildesorteringsgrad. Det kan bety at man må betale mer i renovasjonsgebyr dersom man kaster mer restavfall enn avtalt, også kjent som Pay As you Throw (PAYT).  

Molok Domino Sigdal Kommune

I Sigdal kommune er det ikke noe problem med kildesorteringen for hytteeierne.

Les mer om “Hvordan skape de beste kildesorteringsløsningene i hytte- og feriekommuner?” 

4. Effektive tømminger med sensorer

Dersom du bor i et borettslag har du sikkert opplevd at containeren for papp og papir er full. Med hånden på hjertet – tar du med deg dette hjem igjen og venter til containeren er tømt, eller havner skoesken i restavfallet? I dag finnes det mange gode løsninger innenfor sensorteknologi som kan måle når containeren begynner å fylle seg opp. På den måten kan tømmebilen komme når containeren er full i stedet for å hente overfylte eller halvtomme containere på sine faste tidspunkter for tømming. Det er også bedre for miljøet.

molok domino med sensorteknologi

Molok domino klar for teknologi

Les mer om teknologi og kildesortering HER

5. Skap en attraktiv kildesorteringsplass

Som nevnt tidligere blir ingen i godt humør av søppel som blir satt igjen ved siden av containere eller å oppleve at containeren for restavfall alltid blir full lenge før tømming. Å skape en kildesorteringsstasjon med gode funksjoner som brukeren opplever attraktiv vil alltid påvirke kildesorteringsgraden postitivt. Ved bruk av nedgravde avfallscontainere vil man ikke bare spare plass, men reduserer også vond lukt siden avfallet holder seg kjølig under bakken. Siden avfallet er under bakken vil heller ikke skadedyr komme til. På den nye Molok Domino er det en knagg foran innkastet slik at man kan henge fra seg vesker eller poser når man kildesorterer. Slik unngår man å sette ting på en våt bakke. Et godt eksempel på enkle ting som gjør plassen mer attraktiv. 

Det samme gjelder på arbeidsplassen og hjemme. Er plasseringen der kildesortering foregår god nok? Det kan være lurt å undersøke om stedet er tilgjengelig for alle og om man må oppgradere med flere innsamlingsbeholdere. Har dere for eksempel husket en egen beholder for batterier

Vi håper våre Fem tips for bedre kildesortering vil bidra til bedre kildesortering hos deg! 

Hva er egentlig forskjellene på en helt nedgravd- og en semi nedgravd avfallscontainer?

Jente som kildesorterer i Molok Domino

Tydelig merking på Molok Domino bidrar til økt kildesorteringsgrad