Metro Evolution undergrunnscontainer

Prod.nr: Metro Evolution

Metro Evolution undergrunnscontainer er en estetisk løsning for avfall under bakken. Markedslederen har vært i bruk i mer enn 25 år i Europa, dermed sikres høy kvalitet og lang levetid. Metro Evolution undergrunnscontainer bygger på felles innkastsøyle for alle typer avfall. Selve innkastet er utskiftbart avhengig av behov, der også trommelinnkast er et av valgene.

Metro fullt nedgravde containere tilbys i 3, 4 og 5 kubikk.

Metro Evolution leveres SKD = Semi Knock Down som betyr at det kommer delvis montert med innkastsøylen på pall og innercontainer og sikkerhetsgulv er montert på betongen.SKD -Systemet er meget driftsikker og særlig effektiv å tømme. Containerne for avfall/kildesortert materiell er plassert i betongbrønnen fra start. For å ferdigstille installasjonen trenger man kun at innkasthus og kroksystem monteres og at transportsikringen for bunnluklene fjernes til slutt.

Fremtiden er avfall under bakken
Metro undergrunnscontainere finner i store deler av Europa.  I Norge har et stort antall vært i bruk i 10 år. Flere modeller er tilgjengelig (avbildet «Metro Evolution»).

Metro undergrunnscontainer kan kombineres med en komprimator på flere fraksjoner som papp/papir, restavfall eller plastemballasje. Les mer om våre komprimatorerer.

Innkast til Metro er plassert i en høyde som er Universal utformet (UU). Dermed kan alle benytte løsningen uten problem.

Innkasthuset til Metro kan utstyres med adgangskontroll.

Metro kommer i ulike modeller. Se flere HER

Se hvordan Metro tømmes HER. 

Skal du planere en kildesorteringsstasjon? Last ned vår veileder med tips og råd om hvordan du lager en god kildesorteringsplass.

MER INFO OM PRODUKTET

Produktbeskrivelse

Det er installert Metro containere i hele Norge. Totalt finner man mer enn 60.000 Metro i bruk i Europa. Løsningen har vist seg driftssikker og svært praktisk i bruk i det norske klimaet. Metro tilbys i modellene Classic, Urban, Everest og Evolution. Produktet sikres lang levetid gjennom høy kvalitet i materialvalg og ytterbehandling. Evolution har robotsveiset galvanisert innkasthus og innercontainer som er poppet sammen med høy kvalitet.

Metro tømmes raskt og effektivt. Se video som viser hvor enkelt dette gjøres. Man kan velge blant tre kjente tømmesystemer; enkrok, 2-krok og Kinshofer.

Brosjyre Metro Undergrunn (2023)

Last ned PDF Åpne brosjyre i ny fane

Monteringsveiledning Metro Evolution Undergrunn 2023

Last ned PDF Åpne brosjyre i ny fane

Velg innkast

Metro undergrunnscontainere leveres med flere typer innkast. På søylen som man ser over bakken brukes trommel (rustfritt), slisse og runde innkast. Hver løsning har sin egenart i forhold til brukervennlighet, kommunikasjon og sikkerhet.

Adambi nivåmåler med sensorteknologi

Adambi nivåmåler

Adambi nivåmåler med sensorteknologi måler fyllingsnivå flere ganger daglig og bruker en algoritme til å beregne volum. Adambi nivåmåler kan benyttes til alle typer avfall og tilpasses den typen container eller sekk som benyttes.

Nivåmåleren har optisk laserteknologi med 4×16 målepunkter. Derfor egner den seg like godt til mindre avfallscontainere som til f.eks. store nedgravde avfallsbrønner.

Lås og aksesskontroll

Har du behov for å sikre din Metro undergrunnscontainer fra å bli misbrukt av andre? Vi tilbyr både sylinderlås og RFID kort som gir mulighet for å kontrollere hvem som skal ha tilgang til containeren.

RFID-KORT, ADGANGSKONTROLL
Med RFID kort kan man styre adgangen til Metro containerne elektronisk. Løsningen kan også integreres som en del av et nivåmålingssystem. I Norge benyttes denne løsningen i full skala av IRIS SALTEN (Bodø)

Sylinderlås til Metro undergrunnscontainer

SYLINDERLÅS, ADGANGSKONTROLL
Den enkleste og rimeligste adgangskontrollen er å bruke en tradisjonell sylinderlås. Det kreves ingen elektronikk eller batterier for å drifte dette. Vi kan montere en eurosylinder på skulderen ved siden av innkasttrommelen. Det anbefales bestilt i forbindelse med produksjon av Metro containere, slik at løsningen kan monteres profesjonelt på fabrikken

Evolution Metro forside

Monteringsveiledning

Vil leverer Metro undergrunnscontainer klare for å bli plassert i utgravet hull. Man skal kun montere sikkerhetsplattform og justeringsføtter i forbindelse med betongelementet. For at garantien skal gjelde må monteringsveiledningen følges. Den kan lastes ned under fanen "Brosjyre".

Før igangsetting, kontakt også kommunen eller avfallsselskapet for godkjenning av plassering. Det må hensynstas muligheter for adkomst, tømming, samt brannforskrifter

Målsatt tegning

Dette er markedets mest arealeffektive fullt nedgravde avfallscontainer. Over bakken måler fotgjenger-plattformen kun 1850x1850 mm.

Under bakken krever betongkassen 1850x1850 mm areal og 2655 mm dybde.

Vi anbefaler dersom det ikke er restriksjoner på lokale forhold å velge 5 kubikk betongkasse også for 3 og 4 kubikk Metro. Dette gir maksimal fremtidig fleksibilitet dersom det viser seg at volum endrer seg i fremtiden. Vi kan selvsagt også levere betongkasser som er støpt etter de mindre containerne.

Sikkerhet

Et godt sikkerhetssystem kreves når man skal sikre en åpen betongbrønn ved tømming av Metro undergrunnscontainere. Vi har meget gode løsninger; salongdører/sikkerhetsplattform.

Sikkerhetsplattform/Salongdører
Den mest populære løsningen for å sikre en tom betongbrønn i forbindelse med tømming av Metro nedgravde avfallscontainere. Hullet sikres med 2 svingbare dører, der hver av dem har to «låser» som samtidig må klemmes ned for å utløse dem fra sikringen. Enkel å montere.

Se alle bilder

Service-dør

På fronten av innkast-toppen er det en hengslet låsbar servicedør. Denne egner seg godt for inspeksjon og eventuelt for enkel skifting av batteri dersom man benytter elektronisk aksesskontroll

For arkitekter

Har du behov for produkttegninger i ditt arbeid? Vi kan tilby DWG, IGS 3D og STEP 3D filer. Send oss en mail, så får du ønskede filer tilsendt.