Lag en bedre kildesorteringsplass utendørs <br> – Vi har samlet 5 tips

Nyheter

Lag en bedre kildesorteringsplass utendørs
– Vi har samlet 5 tips 06.02.2023

Vårt avfall skal kildesorteres og trendene viser til at det blir fler fraksjoner og større krav til bedre utsortering. Vi har samlet fem tips på hvordan man kan lage en bedre kildesorteringsplass som igjen leder til bedre utsortering av avfall. 

1. God merking av fraksjoner

Merk avfallscontainere og avfallsbeholdere med fraksjonsmerker som synes godt. Plasser de gjerne både på beholder og på innkast/lokk. God merking bidrar til bedre utsortering. Se hvordan HAF har løst det HER.

2. Benytt Adgangskontroll

Ved å benytte adgangskontroll vil kun den som har fått tilgang med en RFID-leser, chip eller APP ha mulighet å åpne containeren for å kildesortere sitt avfall. En løsning som passer godt i for eksempel hytteområder, borettslag, skoler og barnehager.

3. Forhindre vond lukt

Ved å se til at avfall ikke begynner å lukte vil plassen oppleves mer attraktiv. Nedgravde avfallsløsninger holder avfall kjølig under bakken, noe som bidrar til mindre bakterievekst som er årsaken til vond lukt. I containere plassert over bakken kan man plassere luktpads som stopper vond lukt.

4. Hold det rent og pent

Se til at avfallscontainere og -brønner blir vasket og kontrollert for slitasje. De vil da holde seg i godt skikk og alle funksjoner virker som de skal. Det gir bedre utsortering av avfall. Vil man ikke stå med dette selv, kan man bestille vask og kontroll av anlegg, eller ordne med en serviceavtale.

Se flere eksempler på flotte kildesorteringsstasjoner blandt våre referanser.

5. Lett å bruke for alle

Få en bedre kildesorteringsplass med universell utforming (UU) slik at alle kan benytte dem. Holde plassen fri fra adkomst både for brukere og for de som skal utføre tømming.

Hva er egentlig forskjell på en nedgravd kildesorteringsløsning og en som er over bakken?