Tor arbeider med service av en molok Classic

Nyheter

Service og vedlikehold for kildesorteringsstasjonen

Hver dag kastes og sorteres avfall i containerne på kildesorteringsstasjoner. Slitasje kan over tid påvirke funksjonene på utstyr. Med en service- og vedlikeholdsavtale sørger Strømbergs […]

Kildesorteringsstasjon

Nyheter

Kildesortering i borettslaget

Både trivsel og miljø blir bedre med en fungerende kildesorteringsstasjon i et borettslag eller sameie. Med god planlegging av arealbruk og valg av løsning som […]

Batterier skal kildesorteres som farlig avfall

Nyheter

Unngå batteribrann med god kildesortering

Brann i avfallsanlegg skjer jevnlig på grunn av batterier som kastes feil. Med god kildesortering kan du unngå brann både i hjemmet og hos renovasjonsselskapene.  […]

Kildesortering Hyttefelt

Nyheter

Hvordan skape de beste kildesorteringsløsningene i hytte- og feriekommuner?

Hvordan skape de beste kildesorteringsløsningene i hytte- og feriekommuner? Mange ser på kildesortering som en selvfølge. Matavfall i egen beholder eller i komposten, og makrell […]

Molok Domino avfallshåndteringf

Nyheter

Ny teknologi forbedrer kildesortering og avfallshåndtering

Ny teknologi forbedrer kildesortering og avfallshåndtering for brukere. Bor du i borettslag eller må du dele avfallsbrønner med andre på hyttefeltet? Dette kan ofte oppleves […]

Instagram has returned invalid data.