Hva er grunnen til skadedyr i kompostbingen?

Årsak 1: Temperaturen er for lav. Tiltak: Tilsett næringsrikt avfall. Årsak 2: Massen er for fuktig. Tiltak: Tilsett Strø. Årsak 3: Kjøtt- og fiske avfall […]

Hvilke skadedyr kan forekomme i kompostbingen?

Fluer kan oppstå i bingen under riktige «klimatiske» forhold. Det skjer gjerne i en kombinasjon av det understående. Andre skadedyr som mus og rotter er […]

Hvorfor blir ikke massen i kompostbingen varm?

Årsak 1: For lite i beholderen. Tiltak: Fyll i mer, minimum 20-30 cm. Årsak 2: For lite næringsrikt avfall. Tiltak: Tilsett næringsrikt avfall. Årsak 3: Massen er […]

Hva gjør jeg når massen i kompostbingen lukter?

Det kan være flere årsaker til at komposten lukter. Årsak 1: Mangel på oksygen i nedbrytningsprosessen, anaerobe prosesser overtar og lukter. Tiltak: Bland inn strø, […]

Hva gjør jeg når kompostmassen fryser?

Dersom kompostmassen fryser kan man forsøke å helle over et par liter med varmt vann.  Alternativt kan man legge en flaske/beholder med varmt vann i bingen.  Utvendig […]

Hvordan kan jeg regulere fuktinnholdet i kompostbingen?

Fuktinnholdet kan du regulere ved mengden strø som tilsettes, eller ved vanning. 3-5 liter vann kan tilsettes dersom kompostoverflaten ser tørr ut når man skal […]

Hva er riktig fuktinnhold i en kompostbinge?

En tommelfingerregel på riktig fuktinnhold er om man klemmer en liten dråpe vann ut av en neve med kompost. For mye fuktighet vil gi anaerobe […]

Hva er riktig temperatur i en kompostbinge?

Temperaturen bestemmes av avfallstypen, næringsrikt eller fattig avfall. Normal driftstemperatur er 35-50 grader Celsius. Temperaturtopper på 70-71 grader forekommer etter mye næringsrikt avfall, og er […]

Hvordan regulerer jeg lufting i kompostbingen?

I bunnen av KompostBjørnen er det en perforert aluminiumsplate. Denne erstatter kvistlag som ved tradisjonell bruk skal skape lufting av massen. I tillegg er det […]

Hvor ofte tømmer man en kompostbeholder?

Tømmefrekvensen varierer imidlertid med belastningen og kan variere fra tømming en gang i året til tømming hver 3-4 måned. Les mer om kompostering her.